Gargždų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vykstanti renovacija pakoreguos šios įstaigos darbo grafiką.  Darželį lankantiems ir naujai priimtiems vaikams ugdymo procesas nuo rugsėjo 1 d. bus organizuojamas kitose rajono ugdymo įtaigose.

Atliekant renovacijos darbus ir atidengus senas grindis, paaiškėjo, kad būtina keisti visus inžinerinius tinklus, tad papildomus darbus planuojama baigti lapkričio‒gruodžio mėnesiais.

Į lopšelį-darželį „Saulutė“ priimtiems lopšelio amžiaus vaikams bus sudarytos sąlygos ugdytis atskirose patalpose Dovilų pagrindinės mokyklos Šiūparių skyriuje. Siekiant užtikrinti lopšelio amžiaus vaikų sėkmingą adaptaciją, vaikų ugdymą, jų priežiūrą užtikrins lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojai, mokytojų padėjėjai, kurie su tais pačiais vaikais dirbs ir grįžus į atnaujintas „Saulutės“ darželio patalpas.

Visi kiti „Saulutės“ lopšelio-darželio vaikai galės lankyti Gargždų lopšelius-darželius „Gintarėlis“, „Ąžuoliukas“, „Naminukas“, Dovilų ikimokyklinio ugdymo skyrių. Šiose įstaigose laikinai vaikų skaičius grupėse bus padidintas. Ankstesnių metu patirtis, renovuojant lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“, rodo, kad net ir atlikus tokį perskirstymą, darželius lankančių vaikų skaičius neviršija galimo maksimalaus vaikų skaičiaus grupėje.

Visi Gargždų „Saulutės“ darbuotojai, mokytojai, mokytojų padėjėjai, pagalbos mokiniui specialistai, virėjai ir kiti, dirbs kartu su kitų Gargždų lopšelių-darželių darbuotojais. Tai leis geriau organizuoti ugdymo procesą grupėse, labiau atliepti vaikų poreikius. Mokytojų padėjėjai, kurie yra skirti padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, su šiais vaikais ir toliau dirbs kitoje įstaigoje.