Konkursai

JAUNIMO VEIKLOS SKATINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS (PRATĘSIAMAS)

Klaipėdos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba skelbia Jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkursą. Klaipėdos rajone veikiančios jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės nuo 14 iki 29 metų kviečiamos teikti paraiškas iki 2024 m. vasario 15 d.

2024 metų jaunimo veiklos prioritetiniai projektai – ugdantys jauno žmogaus psichologinį atsparumą ir skatinantys savanoriškos veiklos vystymąsi. Finansavimas tokiems projektams skiriamas, siekiant skatinti kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, iniciatyvumą, aktyvumą, lyderystę ir pilietiškumą.

Visą informaciją apie dokumentų pateikimo konkursui tvarką, projektų finansavimą, paraiškos pildymą, pateikimą ir vertinimą rasite tvarkos apraše.

Paraiškos su visais nurodytais dokumentais ir lydraščiu, kuriame nurodomas pateiktų dokumentų sąrašas, gali būti:

– pildomos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos elektroninių paslaugų sistemoje;

– paštu registruotu laišku adresu Jaunimo reikalų koordinatoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai;

– pateikiamos skenuotos elektronine forma adresu [email protected] iki 2024 m. vasario 15 d.


JAUNIMO KŪRYBIŠKUMO SKATINIMO KONKURSAS

Konkurso tikslas įvertinti ir paskatinti Klaipėdos rajono jaunimo saviraišką bei   kūrybiškumą  meno (muzikos, teatro, šokio, dailės, konstravimo, robotikos, išradimų ir pan.) srityje. Konkurse gali dalyvauti Klaipėdos rajono jaunimas nuo 14 iki 29 metų.  Gauti prašymai bus nagrinėjami,  įvertinami ir premijos skiriamos pagal 3 kategorijas:

  1) laimėjimai, pasiekimai Klaipėdos regiono mastu,- gali būti skiriama premija 150 Eur;                              

  2) laimėjimai, pasiekimai Lietuvos mastu,- gali būti skiriama premija 200 Eur;

  3) laimėjimai, pasiekimai tarptautiniu mastu,- gali būti skiriama premija 300 Eur.

Konkurso nuostatai

Konkurso dalyvių prašymai su 2021 ir 2022 metų pasiekimų kopijomis  (turi  būti suglaudinti į vieną failą) pateikiami administracijos vyriausiajai specialistei (jaunimo reikalų koordinatorei) elektroniniu paštu: [email protected] iki 2023m. lapkričio 20 d.

Informacija teikiama tuo pačiu el. paštu arba tel.  8 686 30736.


JAUNIMO VEIKLOS SKATINIMO PROJEKTŲ KONKURSAS

Jaunimo veiklos skatinimo 2023 metų projektų prioritetas: PROJEKTAI, UGDANTYS JAUNO ŽMOGAUS PSICHOLOGINĮ ATSPARUMĄ IR SKATINANTYS SAVANORIŠKOS VEIKLOS VYSTYMĄSI. 

Klaipėdos rajono  savivaldybės Jaunimo politikos plėtros programos Jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašas  

Paraiškos forma

Paraiškos su Aprašo 13 punkte nurodytais dokumentais ir su lydraščiu, kuriame nurodomas  pateiktų dokumentų sąrašas, gali būti siunčiamos paštu registruotu laišku, adresu: Jaunimo reikalų koordinatoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, arba pateikiamos skenuotos elektronine forma adresu [email protected] iki 2023 m. SAUSIO 31 d. 17.00 val.

Informaciją teikia ir konsultuoja jaunimo reikalų koordinatorė Adelija Radžienė, tel. 8 686 30736 el. p. [email protected].


KVIEČIAME DALYVAUTI JAUNIMO VEIKLOS SKATINIMO PROJEKTŲ KONKURSE

Jaunimo veiklos skatinimo 2022 metų projektų prioritetas: iniciatyvos, skirtos Lietuvos jaunimo metams paminėti.

Klaipėdos rajono  savivaldybės Jaunimo politikos plėtros programos Jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Paraiškos su Aprašo 13 punkte nurodytais dokumentais ir su lydraščiu, kuriame nurodomas  pateiktų dokumentų sąrašas, gali būti siunčiamos paštu registruotu laišku, adresu: Jaunimo reikalų koordinatoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, arba pateikiamos skenuotos elektronine forma adresu [email protected] iki 2022 m. vasario 1d. 

Informaciją teikia ir konsultuoja jaunimo reikalų koordinatorė Adelija Radžienė, tel. 8 686 30736 el.p. [email protected]


.

 KVIEČIAME DALYVAUTI PILIETIŠKIAUSIŲ JAUNUOLIŲ  ATRANKOS KONKURSE

Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba  skelbia Pilietiškiausių Klaipėdos rajono savivaldybės jaunuolių  atrankos konkursą. Prašymai ir rekomendacijos priimamos iki 2022 m. vasario 20 d. El.p. [email protected];

informacija teikiama tel. 8 686 307 36 . Konkurso nuostatai čia.


               

2015 metų Klaipėdos rajono savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) programos/priemonės/konkursai

Priemonės/programos/konkurso pavadinimasSuma (tūkst. Eurų)
2015 m.
Finansavimo formaParaiškų/prašymų teikimo terminasKomentarasKoordinuojančios asmens kontaktai
1. Klaipėdos rajono savivaldybės ir Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programa
Klaipėdos rajono savivaldybės ir  nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programos įgyvendinimas11,600Finansavimas pagal Klaipėdos r. sav. NVO tarybos patvirtintą priemonių planą, prašymų priėmimas pagal poreikį, atskiru skelbimuPrašymai priimami pagal poreikį. Informacija apie prašymų priėmimą skelbiama vietos spaudoje, tinklapyje www.klaipedos-r.lt, facebook puslapyje „Klaipėdos rajono NVO“Prašymus gali teikti Klaipėdos rajone registruotos ir veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos. NVO tarybos nuostatai, priemonių planas skelbiami www.klaipedos-r.lt, skyriuje „Informacija nevyriausybinėms organizacijoms“Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.
Tel. 846 471947
[email protected]
2. Kūno kultūros ir sporto sektorius
Kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų projektų konkursas20,273Projektų konkursasVykdomas kasmet.
2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.
Konkurse gali dalyvauti tik Klaipėdos rajono sav. registruotos  VšĮ, asociacijos ir kitos NVO. Konkurso tvarkos aprašas skelbiamas www.klaipedos-r.lt skyriuje „Sportas“Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.
Tel. 846 471947
[email protected]
Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo programa28,962Programinis dalinis finansavimasVykdomas kasmet.
2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.
Paraiškas programų finansavimui gali teikti Klaipėdos rajono sav. teritorijoje veikiančios NVO bei kiti juridiniai asmenys, vykdantys sportinę veiklą ir atitinkantys nustatytus kriterijus. Programos tvarkos aprašas skelbiamas www.klaipedos-r.lt skyriuje „Sportas“Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.
Tel. 846 471947
[email protected]
3. Bendruomeninių organizacijų sektorius
Vietos bendruomenių savivaldos programa Klaipėdos rajono savivaldybėje38,214Finansavimas pagal seniūnijos Vietos bendruomenių tarybos (VBT) priimtus sprendimus.Vykdomas kasmet.
2016 metams prašymai bus priimami nuo2016 m. vasario 1 d.
Prašymai teikiami seniūnui arba seniūnijos VBT nariui. Prašymus gali teikti ir pavieniai aktyvūs gyventojai ir seniūnijos teritorijoje veikiančios NVO, biudžetinės įstaigos
Programos tvarkos aprašas paskelbtas www.klaipedos-r.lt, skyriuje „Informacija nevyriausybinėms organizacijoms“Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.
Tel. 846 471947
[email protected]
Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programa4,400Dalinis finansavimas pagal pateiktus prašymusVykdomas kasmet.
2016 metams paraiškos bus priimamos nuo
2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.
Programa skirta finansinei paramai teikti Klaipėdos rajone pagal LR religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotoms tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijomsKultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.
Tel. 846 471947
[email protected]
4. Kultūros sektorius
Kultūros veiklos projektų programa20,300Projektų konkursasVykdomas kasmet.
2016 metams paraiškos bus priimamos nuo
2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.
Konkurse gali dalyvauti rajono nevyriausybinio sektoriaus (ne politinės) organizacijos, biudžetinės įstaigos, institucijos (turinčios juridinio asmens statusą ir sąskaitą banke). Per juos savo projektus gali teikti rajono meno saviveiklos kolektyvai, kultūros darbo organizatoriai, entuziastai.Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Polekauskienėtel.
8 46 452138
[email protected]
Klaipėdos rajono etninė kultūros plėtros 2015-2017 m. programa8,000Dalinis finansavimas pagal pateiktus prašymusVykdomas kasmet.
2016 metams paraiškos bus priimamos 2015 spalio 1-30 d. Kultūros skyrius
2015 m. gruodžio mėn. parengs
2016 m. Programos priemonių įgyvendinimo planą ir tvirtins jį Taryboje.
Programą įgyvendina Klaipėdos rajono kultūros, švietimo įstaigos, bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės grupės, organizacijos (juridiniai asmenys). Programa ir jos priemonių planas skelbiami adresu: www.klaipedos-r.lt skyriuje „Etninė kultūra“Kultūros skyriaus vyr. specialistė Jolita Latakienė.
Tel. 8 46 471566.
El. p. [email protected]
5. Jaunimo sektorius
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų konkursas3,930Projektų konkursasVykdomas kasmet.
2016 metams paraiškos bus priimamos nuo 2015-12-15 iki 2016-01-22
Klaipėdos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupėsŠvietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė
Tel. 846 45 2463;
8 686 30736
[email protected]
Jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos projektų konkursas1,850Projektų konkursasVykdomas kasmet.
2016 metams paraiškos bus priimamos nuo 2015-12-15 iki 2016-01-22
Klaipėdos rajono jaunimo organizacijosŠvietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė
Tel. 846 45 2463;
8 686 30736
[email protected]
Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų konkursas3,280Projektų konkursasVykdomas kasmet.
2016 metams paraiškos bus priimamos nuo 2015-12-15 iki 2016-01-22
Konkurse gali dalyvauti  Klaipėdos rajono kultūros, švietimo , sporto ir socialinių paslaugų įstaigos, daugiafunkciai centrai, nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendrijos.Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė
Tel. 846 45 2463; 
8 686 30736
[email protected]
Jaunimo kūrybiškumo skatinimo konkursas0,280Talentų konkursasVykdomas kasmet.
Paraiškos priimamos einamaisiais metais nuo  lapkričio 10 d. iki gruodžio 10 d.
Konkurse gali dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojai nuo 14 iki 29 metų amžiaus.Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė
Tel. 846 45 2463;
8 686 30736
[email protected]
 Mokymai, forumai, jaunimo atstovavimas rajonui, jaunimo organizacijų įregistravimo ar perregistravimo išlaidos.1,060Dalinis finansavimas pagal pateiktus prašymusPrašymai priimami pagal poreikį raštu pateikus Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybaiKlaipėdos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupėsŠvietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė
Tel. 846 45 2463;
8 686 30736
[email protected]
6. Socialinis sektorius
Socialinių paslaugų plėtros projektų, įgyvendinamų nevyriausybinių organizacijų, finansavimas10,137Projektų konkursas, finansavimas skiriamas iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto.Vykdomas kasmet, paraiškos priimamos kasmet iki spalio 25 d.Paraišką gali teikti Klaipėdos rajone veikiančios registruotos visuomeninės organizacijos, įstaigos, bendruomenės, neformalūs judėjimai, biudžetinės įstaigos  pritraukiančios paslaugų įstaigoje  negaunančių  klientų grupes.Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolanta Papievienė, tel. (846) 472018. 
[email protected] 
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai65,845Projektų konkursas.Finansavimas skiriamas iš Valstybės ir Savivaldybės biudžetų.Paraiškos priimamos  kiekvienais metais nuo  rugsėjo 15 d. iki  spalio15 d.Paraišką gali teikti NVO organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės, viešosios įstaigos, kurios teikia socialines paslaugas Klaipėdos rajono neįgaliesiems.Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Ligita Virkutienė
Tel (8 46) 472018, e.p. [email protected] 
7. Sveikatos sektorius
Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir priemonių finansavimas9,05Sveikatinimo priemonių rėmimas, skelbiant atrankos konkursąVykdoma pagal poreikį (dažniausiai rugsėjo arba kovo mėn.). Informacija skelbiama vietos spaudoje, tinklapyje www.klaipedos-r.ltPareiškėju gali būti viešoji ar/ir biudžetinė įstaiga, visuomeninė organizacija ar/ir kiti juridiniai asmenys. Informaciją apie paraiškų priėmimo tvarką galima rasti www.klaipedos-r.lt –Veikla–Veiklos sritys–Sveikata–Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programaSveikatos apsaugos skyriaus vedėja Laima Kaveckienė
Tel. (8 46) 45 20 67,
el. p. [email protected]
8. Švietimo sektorius
Jaunųjų futbolininkų ugdymo programa141,997Programinis finansavimas skiriamas VšĮ „Gargždų futbolas“VšĮ „Gargždų futbolas“ „Jaunųjų futbolininkų ugdymo programą“ Savivaldybės tarybai tvirtinti teikia kasmet iki Savivaldybės biudžeto tvirtinimo.Klaipėdos rajono savivaldybė yra viena iš VšĮ „Gargždų futbolas“ dalininkų.Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius.
Tel. 8 46 452238;
[email protected]
Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ ugdymo programa14,481Programinis finansavimas skiriamas VšĮ „Žiemys“Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ Savivaldybės tarybai programą tvirtinti teikia kasmet iki Savivaldybės biudžeto tvirtinimo.Klaipėdos rajono savivaldybė yra viena iš Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ steigėjų.Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius.
Tel. 8 46 452238;
[email protected]
9. Tarptautiniai ryšiai
Tarptautinių projektų programos įgyvendinimas5,800Projektų konkursasVykdomas kasmet.
2016 metams paraiškos bus priimamos valdybos nutarimu paskelbus kvietimą (dažniausiai kovo mėn.). Paraiškų priėmimo terminas – 1 mėn.
Programos tvarkos aprašas paskelbtas www.klaipedos-r.lt, skyriuje „Veikla“ – „Tarptautinių projektų programa“. Parama gali būti skiriama Klaipėdos rajono nevyriausybinių organizacijų, veikiančių pagal LR asociacijų įstatymą, ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose, kurie skatina organizacijų ir įstaigų tarptautinį bendradarbiavimą, reprezentuojantį ir garsinantį Klaipėdos rajono vardą užsienyje.Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Dobrovolskienė
Tel.: +370 46 45 20 62
[email protected]
Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-02 09:28:37

Veiklos sritys