Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia viešą patalpų nuomos konkursą. Trejų metų laikotarpiui išnuomojamas Savivaldybės nuosavybės teise valdoms turtas – 57,48 m2 ploto gydymo paskirties negyvenamosios patalpos, esančios pastate–Kraujo perpylimo stotyje, adresu: Klaipėdos g. 26B, Gargždų m., Klaipėdos r. Pradinė nuomos kaina – 3,71 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Konkurso dalyviai bus registruojami nuo 2023 m. lapkričio 20 d. 8.00 iki 2023 m. gruodžio 1 d. 15.45 val.

Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas  639,75 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

– paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

– nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

– pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

– konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

– paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

– asmens dokumento ar juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijos.

Voką su pasiūlymu prašome atnešti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždų m.

Siūlomą nuomoti turtą bus galima apžiūrėti 2023 m. lapkričio 13 ir 14 d., 8.00–17.00 val. Esant poreikiui, kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistę Eglę Jasienę, tel. 8 610 36 606.

Komisijos posėdis vyks Gargžduose, Klaipėdos g. 2-301 kab. 2023 m. gruodžio 4 d. 14.00 val.

Nuomos sąlygos. Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos. Nesumokėjus nuompinigių nustatytu laiku, mokami 0,05 procento delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių  sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal Perdavimo ir priėmimo aktą.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistę Eglę Jasienę, tel. 8 610 36 606, el. p. [email protected].