Savivaldybė skelbia Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo konkursą. Paraiškas gali teikti Klaipėdos rajono visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, dirbančios visuomenės ekologinio švietimo srityje arba įgyvendinančios visuomenės aplinkosauginio švietimo programas savivaldybėje.

Paraiškos teikiamos iki balandžio 1 d., el. paštu [email protected].

1. Projekto paraiškos forma.

2. Projektų vertinimo kriterijų sąrašas.

3. Projekto vertinimo lapo forma.

4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos forma.

 Prioritetinės finansavimo veiklos:

praktinės (suoliukų įrengimas, inkilų kabinimas ir kt.) aplinkosaugos, aplinkos kokybės gerinimo priemonės, užterštų vietų sutvarkymas, rekreacinių teritorijų įrengimas;

– aplinkosaugos konferencijų, seminarų, mokymų, parodų, konkursų, viktorinų ir kitų renginių, akcijų, talkų organizavimas ir vykdymas;

– informacinių ir publicistinių vaizdo ir garso siužetų, spaudos ir lauko reklamos maketų, stendų kūrimas, straipsnių, leidinių, lankstinukų, skrajučių rengimas, spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;

– kraštovaizdžio formavimo, gerinimo, želdinių veisimo priemonės.

Dėl detalesnės informacijos kviečiame kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistę Kristiną Stulpinienę tel. +370 46 47 08 84, el. paštu [email protected]