Klaipėdos rajonas jungiasi prie pasaulinės iniciatyvos skatinti informacijos apie kurčiųjų bendruomenę, kultūrą ir gestų kalbą sklaidą visuomenėje, ir Savivaldybės pastatą šį vakarą nušviečia mėlyna spalva.

„Pasaulis, kuriame kurtieji gali bendrauti gestų kalba visur ir visada!“, – skamba šių metų iniciatyvos šūkis, o klausos negalią turintys žmonės kviečia pažinti jų identitetą, kultūrą ir parodyti solidarumą su pasaulinėmis kurčiųjų bendruomenėmis.

Pasaulyje egzistuoja daugiau nei 200 skirtingų nacionalinių gestų kalbų. Lietuvoje 1995 metais lietuvių gestų kalba pripažinta kurčiųjų gimtąja kalba. Pernai sėkmingai įgyvendinus pirmąją iniciatyvą „Nušvieskime gestų kalbą mėlynai!“, Pasaulio kurčiųjų federacija šiemet ir toliau tęsia šią iniciatyvą, siekdama pabrėžti vienybę, kurią kuria daugiau nei 200 skirtingų nacionalinių gestų kalbų.

Mėlyna spalva simbolizuoja šimtmečius trunkantį kurčiųjų bendruomenių siekį už lygybę visuomenėje ir savo nacionalinių gestų kalbų pripažinimą.

Tarptautinė kurčiųjų žmonių savaitė Lietuvoje ir visame pasaulyje minima rugsėjo 18–24 dienomis.