Kaip rašyti telefono ryšio numerius

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.1V-1162 patvirtintos naujos Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės (už jų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka). Šiose taisyklėse apibrėžtas simbolių naudojimas, tarpų rašymas, teikiami tarptautinių telefonų rašymo būdai.

Tarptautinio prefikso simbolis „+“ (pliusas) – rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą ir primena, kad būtina rinkti tarptautinį prefiksą, kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas. Tarptautinio prefikso simbolis atskiria tarptautinį telefono ryšio numerį nuo nacionalinio. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarpas paliekamas tarp šalies ir paskirties kodo, taip pat tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.

Skliaustelių simboliu „( )“ suskliaudžiami tik nacionalinis prefiksas ir geografinių numerių paskirties kodo skaitmenys ir jie nurodo, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami. Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius, dvigubas tarpas paliekamas tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.

Toninių parengties signalų simbolis „~“ rodo, kad reikia laukti papildomo toninio parengties signalo – rašant  iš abiejų pusių jis atskiriamas tarpais, pvz.:  (8 ~ 46)  00 00 00. Kadangi beveik visoje Lietuvos teritorijoje jau įdiegtas skaitmeninis telefono ryšys, tai praktiškai šis simbolis jau nevartojamas.

Informacinis simbolis  (rodantis su tinklo galinio taško numeriu susijusią paslaugą) reiškia, kad surinkus telefono ryšio numerį atsilieps automatinis atsakiklis.

Telefono ryšio numerio skaitmenys gali   būti grupuojami taip:  1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.

Galima vartoti sutrumpinimus: telefonas arba tel., faksas arba faks., mobilusis telefonas arba mob. Vietoj „telefonas“ arba „tel.“ galima naudoti informacinį simbolį „ “.

Kai rašomi tarptautiniai numeriai: telephone arba tel., fax, mobile arba mob.

Nacionaliniai ryšio numeriai rašomi taip:

Tel. (8 46)  00 00 00
Faks. (8 46)  00 00 00
Mob. 8 682  00 000

Tarptautinio ryšio numeriai rašomi taip:

Tel. +370 460  00 000
Faks. +370 460  00 000
Mob. +370 682  00 000

Turint kelis telefono ryšio numerius (nesujungtus automatinės paieškos rinkimo būdu), vartojamas pasvirojo brūkšnelio simbolis „/“. Kad renkant telefono ryšio numerį nekiltų nesusipratimų, simbolis „/“ iš abiejų pusių atskiriamas tarpais, pvz.:.

Telefonai: (8 46)  00 00 00 / 00 00 00 
Faksai: (8 46)  00 00 00 / 00 00 00                                 

Galima rašyti visą tik pirmąjį telefono/fakso ryšio numerį, o kitų – tik paskutiniuosius besiskiriančius skaitmenis. Šiuo atveju tarpai iš abiejų simbolio „/“ pusių nepaliekami ir telefono ryšio numeriai užrašomi taip:

Telefonai: (8 46)  00 00 00/01/02                      
Tel.: (8 46)  00 00 00/01/02                      

Jei nacionalinis ir tarptautinis telefono ryšio numeriai nurodomi kartu, jie atskiriami horizontalia linija ir  rašomi taip:                           

(8 46)  00 00 00  
+ 370 460 00 000

Telefono ryšio numeriai su  simboliu rašomi taip:

Telefonas arba Tel. (8 46)  00 00 00
Telefonas arba Tel.  (8 46)  00 00 00
Telephone arba Tel. + 370 460  00 000      
Telephone arba Tel. + 370 460  00 000

Kas naujo Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklėse?

1. Aptartas telefono numerių grupavimas, atkreiptas dėmesys į dvigubą tarpą, kurį reikia palikti tarp miesto kodo ir telefono numerio.
2. Įteisintas telefono ir automatinio atsakiklio simbolių vartojimas.
3. Leidžiama kelis telefono ar fakso numerius atskirti pasviru brūkšneliu ir praleisti pasikartojančius telefono numerio skaičius.
4. Leidžiama nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšių numerius atskirti horizontaliu brūkšniu.
5. Praktiškai nebereikalingas toninio parengties signalo simbolis (~).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-31 02:02:29

Veiklos sritys