Kandidatavimas

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-08-31 patvirtintą Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašą (sprendimas Nr. T11-263), kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai ir bendruomeninės organizacijos. Kandidatu gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

3. yra Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės vicemeras, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;

4. teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Kandidatus seniūnijoje registruoja atsakingas seniūnijos darbuotojas registracijos žurnale. Kandidatas turi pateikti seniūnijai:

1. sutikimą dalyvauti seniūnaičio rinkimuose (Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. trumpą gyvenimo aprašymą (CV);

4. kandidato 3×4 cm nuotrauką;

5. susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;

6. gyventojų raštišką siūlymą, jei kandidatą siūlo seniūnaitijos gyventojai.

Rašytiniu sutikimu kandidatas patvirtina, kad nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio 7, 8 ir 9 dalyse. Jei paaiškėja, kad šios aplinkybės yra:

1. kandidato registravimo laikotarpiu – Savivaldybės mero sudaryta komisija priima sprendimą neregistruoti kandidato arba išbraukti jį iš kandidatų sąrašo;

2. rinkimų metu – Savivaldybės mero sudaryta komisija priima sprendimą neleisti kandidatui būti renkamam ir anuliuoja visus balsus, skirtus kandidatui;

Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą iki rinkimų dienos, pateikęs seniūnui arba komisijai rašytinį atsisakymą kandidatuoti.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-11 02:58:16

Veiklos sritys