Prieš 100 metų Klaipėdos kraštas, kartu ir didelė dalis Klaipėdos rajono, oficialiai tapo Lietuvos dalimi. Tai itin svarbi ir reikšminga sukaktis visai mūsų šaliai – tapome jūrine valstybe.

Ir ne tik dėl to. Klaipėdos krašto žmonės, nepamesdami savo išskirtinių tradicijų, tarmės, tikėjimo, visuomet puoselėjo meilę Lietuvai – čia veikė spaustuvės, lietuviškos mokyklos, vyko aktyvus kultūrinis, mokslinis gyvenimas, kuriuo buvo skatinama lietuvybė.

Išties – ši diena – Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos – šventė mums visiems. Tad švęskime, džiaukimės, kad jau 100 metų visa Lietuva yra kartu!

Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas