Moksleivių rūkymas, elektroninių cigarečių garinimas, narkotinių medžiagų vartojimas – problema, su kuria susiduria visos šalies mokyklos. Klaipėdos rajono savivaldybė viena pirmųjų imasi tai spręsti iš esmės. Dar mokslo metų pradžioje tėvams ir mokytojams organizuotos specialios paskaitos, sukurtas algoritmas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimo ugdymo įstaigose, taip pat glaudžiai bendradarbiaujama su policijos pareigūnais, specialias veiklas vykdo Visuomenės sveikatos biuras, o šią savaitę pasirašyta ir bendradarbiavimo sutartis su Vidaus reikalų ministerija dėl bandomojo projekto, prie kurio, be Klaipėdos rajono, prisijungė Vilniaus ir Alytaus savivaldybės.   

Alytaus miesto, Klaipėdos rajono, Vilniaus miesto merai ir Vidaus reikalų ministrė. VRM nuotrauka.

„Apie tai, kad elektroninės cigaretės arba vadinamieji „veipai“ mokyklose tapo tikra pandemija, garsiai pradėjome kalbėti dar birželio pradžioje. Šiandien jau esame nemažai padarę, kad problema mažėtų, tačiau sustoti nežadame. Ne tik bendradarbiavimo sutarties su Vidaus reikalų ministerija pasirašymas, bet ir visos Savivaldybės taikomos priemonės yra skirtos tam, kad mokyklos būtų saugesnes, vaikai ir jų tėvai žinotų apie rūkymo pavojus. Juk, ko gero, didžiausia problema ir yra ta, kad tos cigaretės užpildytos neaiškios kilmės skysčiais su narkotinėmis medžiagomis. Dėl to vaikai ir atsiduria ligoninėse, dėl to jie ir alpsta mokyklų koridoriuose ar apimti traukulių išvežami į reanimaciją. Tokia situacija yra ne tik grėsminga, bet ir negali būti toleruojama“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Visuomenės sveikatos biuro atliktas tyrimas parodė, kad beveik visose Klaipėdos rajono mokyklose yra aptinkama įvairių narkotikų pėdsakų – marihuanos, kokaino ar net heroino.

Mokyklose bus saugiau

Todėl žengtas žingsnis, siekiant spręsti mokinių rūkymo, garinimo problemą. Klaipėdos rajonas – viena iš trijų savivaldybių, pasirašiusių bendradarbiavimo sutartį su Vidaus reikalų ministerija dėl bandomojo projekto, kuriuo siekiama užkirsti kelią mokinių psichoaktyvių medžiagų vartojimui. 

„Iš tiesų drąsiai imamės reikalingų pokyčių. Tad jau visai netrukus mokykloje, kurioje bus įgyvendinamas bandomasis projektas, bei jos prieigose bus didinamas mokinių saugumas, įrengiant el. dūmų detektorius, kameras, bus kontroliuojamas patekimas į mokyklą, taip pat planuojame ją aptverti, kad būtų aiškios įstaigos ribos, į ją negalėtų patekti neaiškūs asmenys, kurie galėtų platinti narkotines medžiagas tarp vaikų, vyks ir aktyvesnis bendradarbiavimas su policijos pareigūnais“, – pasakoja meras Bronius Markauskas.

Taip pat, įgyvendinant projektą bus vykdomos įvairios prevencinės programos, skatinama Jaunųjų policijos rėmėjų veikla, užtikrinant užimtumą bei skatinant nepakantumą teisės pažeidimams. Edukacinėmis veiklomis, švietimu bus ugdomas ir stiprinamas moksleivių sąmoningumas ir atsparumas narkotikų vartojimui ir platinimui. Bus dirbama ne tik su moksleiviais, bet ir su mokyklos administracija, mokytojais, tėvais.

Planuojama, kad veiklos, numatytos bandomajame projekte, vėliau bus vykdomos ir kitose rajono mokyklose, kad būtų užtikrinamas mokinių saugumas.

Didelis dėmesys –  vaikų ir tėvų švietimui

Savivaldybė, siekdama užtikrinti šios problemos sprendimą, jau anksčiau ėmėsi priemonių. Parengtas ir taikomas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo algoritmas, kuriuo apibrėžiamas ugdymo įstaigų ir pareigūnų bendradarbiavimas.

Itin daug dėmesio skiriama švietimui, edukacijai. Tėvams, ugdymo įstaigų specialistams organizuoti mokymai, paskaitos su gydytoju toksikologu Robertu Badaru bei medicinos psichologe Aina Adomaityte. Juose aptarta ne tik pati problematika, bet ir tai, kaip nustatyti galimą narkotinių medžiagų vartojimą, kokie fiziniai, psichologiniai, elgesio ir kiti požymiai tai signalizuoja. Kokie galimi pagalbos būdai.

„Negalime užsimerkti prieš šią problemą ir tikėtis, kad ji tiesiog praeis savaime. Vaikai yra mūsų visų atsakomybė. Todėl čia turi įsitraukti tiek Savivaldybė, tiek tėvai, mokyklų bendruomenės, pareigūnai. Mes dedame visas pastangas, kad sukurtas algoritmas sklandžiai veiktų, institucijos bendradarbiautų. Tačiau turime ne tik reaguoti į problemą, bet ir stengtis užkirsti jai kelią bei imtis prevencinių priemonių, kurios problemą net sumažintų. Tad tikrai daug dėmesio skiriame ir skirsime įvairioms edukacinėms veikloms, švietimui, neformaliam ugdymui, projektams. Vaikai, kurie turi ką veikti, turi užsiėmimų, pomėgių, rečiau susigundys žalingais įpročiais. O mūsų pagrindinis tikslas ir yra – sveiki ir saugūs vaikai“, – sako Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė.

Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė, meras Bronius Markauskas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Toma Stonkė.

Taip pat tėvams yra parengtos ir Visuomenės sveikatos biuro rekomendacijos, kaip su vaikais kalbėtis apie rūkymo ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą, bei atmintinė, kur kreiptis pagalbos.

5–7 klasių mokiniams paskaitas „Mano atsakomybė“ veda prokurorė, bendruomenės pareigūnai bei Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Na, o siekiant padėti vaikams, kurie jau vartoja, vykdoma ankstyvosios intervencijos programa. Ji kasmet rekomenduojama daugiau nei pusšimčiui mokinių.