Mokytojų trūkumas – problema, su kuria susiduria daugelis šalies savivaldybių. Klaipėdos rajonas – ne išimtis. Tačiau Savivaldybė, siekdama pritraukti pedagogus į rajono mokyklas, jau beveik 2 metus vykdo mokytojų skatinimo programą, kuri padėjo papildyti pedagogų gretas. Šiemet ši programa dar labiau patobulinta. Klaipėdos rajone pradedantiesiems pedagogams kompensuojamos įsikūrimo išlaidos, studentams, pasirinkusiems tapti mokytojais, mokamos stipendijos, taip pat iš dalies kompensuojamos tiek pedagoginės, tiek persikvalifikavimo studijos. Visiems pedagogams kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos, vykdomos ir kitos skatinamosios priemonės.

Nuo 2022-ųjų metų pradžios su mokytojais pasirašyta 20 studijų programos dalinio finansavimo sutarčių ir 13 sutarčių su studentais dėl stipendijų skyrimo. Taip pat kasmet apdovanojami trys geriausi metų mokytojai, kuriems skiriamos 1500 eurų premijos, vykdomos Metų mokytojų, Būsimųjų pedagogų klubų ir kitos veiklos.

„Iš tiesų darome, ko gero, viską, kas Savivaldybės galioje, kad mokytojams Klaipėdos rajonas būtų patrauklus, čia norėtųsi dirbti ir gyventi. Taip pat norime, kad ir mokyklos kiekvienus mokslo metus pasitiktų be įtampos, ar bus, kas mokys vaikus. Tad tikrai vietoje nestovime ir, atsižvelgdami į poreikį, atnaujinome programą. Nuo šiol didesnes – 500 eurų stipendijas kas mėnesį gaus studentai, pasirinkę gamtos ir tiksliuosius mokslus, būtent tų specialybių, kurių šiuo metu mums labiausiai trūksta. Taip pat visos kompensacijos – tiek studijų kompensavimo, įsikūrimo ir kitos bus taikomos ir švietimo pagalbos specialistams, kurie būtini mūsų vaikams ir įstaigoms“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Atnaujintoje Klaipėdos rajono pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, jaunųjų pedagogų pritraukimo ir mokytojo profesijos prestižo didinimo programoje numatytos priemonės leis pritraukti būtinus specialistus bei, tikimasi, paskatins abiturientus rinktis pedagogo profesiją ir grįžti į rajoną.

Studijų kainos kompensavimas

Klaipėdos rajono savivaldybė finansuoja 80 proc. perkvalifikavimo, pedagogo kvalifikacijos įgijimo, kitų švietimo programų studijų kainos mokytojams, švietimo pagalbos mokiniui specialistams.

Taip pat 80 proc. finansuojamos mokyklų darbuotojų, nedėstančių mokykloje ir siekiančių įgyti pedagogo profesiją, studijos.

Papildomo mokomojo dalyko, specializacijos studijos mokytojams, švietimo pagalbos mokiniui specialistams kompensuojamos 100 procentų.

Studijos finansuojamos tiek laiko, kiek mokytojas įsipareigojo dirbti rajono mokykloje.

Stipendijos studentams

Studentams, pasirinkusiems pedagogines, švietimo pagalbos mokiniui studijų programas, skiriamos Savivaldybės stipendijos. Matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų, t. y. biologijos, fizikos, chemijos studentams skiriamos 500 eurų, o kitiems – 300 eurų mėnesinės stipendijos.

Taip pat 300 eurų stipendijos skiriamos ir aukštųjų mokyklų studentams, kurie studijų metu pasirinko perkvalifikavimo į pedagoginę specialybę modulius, programas.

Stipendijos mokamos ne daugiau nei 10 mėnesių per metus, t. y. nemokamos vasaros atostogų metu. Jos mokamos tiek laiko, kiek studentas įsipareigoja dirbti rajono mokykloje.

Kitos finansinės paskatos

Pradedančiam dirbti mokytojui, švietimo pagalbos mokiniui specialistui gali būti skiriama vienkartinė 1000 eurų išmoka persikėlimo, įsikūrimo išlaidoms.

Pedagogai taip pat skatinami 100 eurų premijomis už mokinių, pasiekusių geriausių rezultatų dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose renginiuose mokslo, meno, sporto srityse, ugdymą.

Kasmet išrenkami ir trys Metų mokytojai, kuriems įteikiamos 1500 eurų dydžio Bronislavos Aldonos Gedvilaitės-Treijos vardo premijos.

Taip pat kiekvienam pedagogui apmokamos kelionės į ir iš darbo išlaidos.

Mokytojams – padėka ir kvietimas

„Apie mokytojų svarbą visuomenei tikriausiai net neverta diskutuoti. Tai mūsų šviesuliai, žmonės, ugdantys jaunąją kartą. Tad didžiausia pagarba tiems, kurie renkasi šį be galo sudėtingą ir atsakingą darbą, nes, norint būti geru pedagogu, išties reikia pašaukimo. Mūsų kaip Savivaldybės tikslas, kad kuo daugiau studentų, pasirinkusių mokytojo kelią, atvyktų dirbti čia, į Klaipėdos rajoną. Todėl visos skatinimo priemonės yra svarbios ir reikalingos“, – sako vicemerė Violeta Riaukienė.

„Visai neseniai praėjo Tarptautinė mokytojų diena. Stengiamės, kad dėmesys pedagogams būtų rodomas ne tik šią dieną, bet ištisus metus. Tad norėčiau dar kartą pasveikinti visą švietimo bendruomenę su praėjusia švente. Taip pat padėkoti Švietimo ir sporto skyriui už išskirtinės savo svarba ir sudėtingumu srities kuravimą, gebėjimą žvelgti pirmyn ir spręsti problemas. Na, o mokytojus, studentus, planuojančius studijuoti, kviečiu – atvykite, grįžkite kurti savo gyvenimo į Klaipėdos rajoną. Patikėkit – čia geriausia vieta dirbti ir gyventi!“, – tikina meras Bronius Markauskas.

Kasmet išrenkami trys Metų mokytojai, kuriems įteikiamos 1500 eurų dydžio Bronislavos Aldonos Gedvilaitės-Treijos vardo premijos. Šiemet jos įteiktos (iš kairės) Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinės mokyklos istorijos mokytojai Mildai Kontrimei, Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ logopedei Dianai Jarutienei ir Gargždų „Minijos“ progimnazijos fizinio ugdymo mokytojai Jolantai Žukauskienei.