Pirmą kartą Lietuvoje parengtas visų savivaldybių lyčių lygybės žemėlapis parodė, kad labai gerų lyčių lygybės rezultatų pasiekė tik 8 rajonų savivaldybės, tarp jų ir Klaipėdos rajonas. Tačiau net  50-tyje iš 60-ties savivaldybių vyrų ir moterų padėties skirtumai viršija 20 proc., o atskirose srityse – net 50 procentų.

Lyčių lygybės žemėlapis matuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje, naudojant statistinius duomenis apie 8 savivaldybės veiklos sritis: savivaldybės valdymas, valdžia ir sprendimų priėmimas, išsilavinimas ir švietimas, dalyvavimas darbo rinkoje, ekonominis aktyvumas, sveikata ir sveikatos paslaugos, socialinė apsauga ir saugumas, kultūra ir sportas.

Lyčių lygybės žemėlapis padeda suprasti, kodėl vienoms savivaldybėms kažkur sekasi geriau, o kitur blogiau, bei dalintis informacija ir gerosiomis praktikomis tarpusavyje.

„Džiaugiamės įvertinimu, tačiau nežadame sustoti ir jau pradėjome lygių galimybių politikos įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje. Pasitvirtinome lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašą, o tam, kad sukurtume išties efektyvias vidaus lygių galimybių priemones, į procesą įtraukėme visus darbuotojus. Kolegos pildė lygių galimybių liniuotę, kuri parodys, kaip skirtingose darbo santykių srityse mums sekasi užtikrinti lygias galimybes visiems – nepaisant amžiaus, lyties, kilmės, religijos, negalios, lytinės orientacijos, bei kaip darbe jaučiasi skirtingos darbuotojų grupės“,  – sako Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Butkus.

Apklausos duomenis įvertinusi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pateiks rekomendacijas, kuriomis vadovaujantis bus parengtas Lygybės planas.

Lyčių lygybės stebėsenos Klaipėdos rajono savivaldybėje rezultatus galima rasti ČIA.