Klaipėdos rajono savivaldybė atliepia suaugusiųjų ukrainiečių siekį mokytis lietuvių kalbos. Nuo kovo 5-osios jiems bus organizuojami nuotoliniai mokymai, kurie, tikimasi padės geriau integruotis darbo rinkoje bei pravers kasdieniame gyvenime.

Kursus ukrainiečiams organizuos Klaipėdos rajono švietimo centras. Tokį poreikį jam išreiškė VšĮ „Asterix“ direktorė Anželika Ibrahimova bei pateikė pageidaujančiųjų mokytis sąrašus ir kontaktus. Išsiaiškinta, kad ukrainiečių, pageidaujančių mokytis lietuvių kalbos, skaičius gana nemažas: pradedančiųjų grupėje bus 28 asmenys, gilinančiųjų kalbos žinias grupėje – 19 asmenų. Ukrainiečiai bus mokomi pagal 40 val. lietuvių kalbos pradedantiesiems A1.1 lygio programą.

Kadangi pageidaujantieji lankyti kursus dirba, mokymai bus organizuojami nuotoliniu būdu 2 kartus per savaitę po 2 akademines valandas. Nors mokslo metų viduryje sudėtinga rasti lietuvių kalbos mokytojų, tačiau Švietimo centrui pavyko kursų grafikus suderinti su dviem mokytojais, turinčiais patirties mokant kitataučius lietuvių kalbos. Mokymai, prasidėję kovo pradžioje, tęsis iki gegužės vidurio.

Tikimasi, kad šie Savivaldybės finansuojami lietuvių kalbos mokymo kursai padės ukrainiečiams ne tik geriau integruotis į darbo rinką, bet ir įgytos lietuvių kalbos gramatikos žinios bei patobulinti kalbėjimo įgūdžiai pravers kasdieniniame gyvenime.