Netinkamas elgesys su vaikais yra viena iš visuomenės sveikatos problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, trys iš keturių vaikų, kurių amžius nuo 2 iki 4 metų, reguliariai patiria fizines bausmes ar psichologinį smurtą iš tėvų ar globėjų. Viena iš penkių moterų ir vienas vyras iš trylikos teigia, kad buvo seksualiai išnaudojamas kūdikystėje ir vaikystėje. Vaikai, patyrę smurtą ir nepriežiūrą šeimoje, suaugę patys taip pat yra labiau linkę smurtauti. Netinkamas elgesys su vaikais sukelia plataus spektro pasekmes vaiko kasdieniam funkcionavimui ir raidai, kurios pasireiškia ir jau suaugusio žmogaus gyvenime bei turi socialines pasekmes bendruomenei, tokias kaip: pablogėjęs šeimų funkcionavimas, pasyvumas darbo rinkoje, socialinių įgūdžių stoka.

Pasinaudojant „Slaugytojo ir šeimos partnerystės“ programa buvo sukurtas Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelis, kuris projekto įgyvendinimo metu diegiamas ir Klaipėdos rajono savivaldybėje. Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimų lankymo specialistė Aida Greivienė, baigusi specialius mokymus, įgijusi „minkštųjų“ kompetencijų, kurios leidžia suteikti pirminę prevencinę intervenciją šeimoms, turinčioms rizikos veiksnių, lankosi 25-iose šeimose, kuriose teikia paramą, gerina besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikui sulauks 2 metai, teikia aukštos kokybės paslaugas, padėsiančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaiku iki 2 metų gerovę.

Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021 m. gruodžio 27 d. iki 2024 m. balandžio 30 d.

Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio diegimas yra sėkmingas būdas padėti šeimoms įveikti iššūkius ir užtikrinti vaikų gerovę. Svarbu nuosekliai tobulinti šį modelį, atsižvelgiant į šeimų ir specialistų įžvalgas ir pastebėjimus, siekiant užtikrinti efektyvų ir tvarų jo veikimą.