Seniūnijų gyventojai, seniūnaičiai ir visuomenės atstovai kviečiami dalyvauti savo seniūnijų seniūnaičių ir visuomenės atstovų sueigose.

Judrėnų seniūnijos seniūnaičių sueiga

Susirinkimas įvyks 2024 m. vasario 1 d., 14.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Judrėnų seniūnijoje (Mokyklos g. 4, Judrėnai).

Darbotvarkė
1.Seniūnaičių ir visuomenės atstovų delegavimas į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją.

Dauparų–Kvietinių seniūnijos seniūnaičių sueiga

Susirinkimas įvyks 2024 m. vasario 5 dieną, 17.30 val., Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dauparų−Kvietinių seniūnijoje (Žemaitės g. 10, Gargždai).

Darbotvarkė:
1. 2023 metų Dauparų−Kvietinių seniūnijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dauparų−Kvietinių seniūnijos metinio veiklos plano 2024 m. tvirtinimas.
3. Seniūnaičių ir visuomenės atstovų delegavimas į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją.

Sendvario seniūnijos seniūnaičių sueiga

Susirinkimas įvyks 2024 m. vasario 6 d., 18.00 val., nuotoliniu būdu Teams aplinkoje (dėl nuorodos teirautis el. paštu [email protected]).

Darbotvarkė:
1. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. Dėl 1 atstovo delegavimo į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sudaromą Etikos komisiją.

Priekulės seniūnijos seniūnaičių sueiga

Susirinkimas įvyks 2024 m. vasario 7 d., 16.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnijoje (Klaipėdos g. 14, Priekulė).

Darbotvarkė:
1. Dėl seniūnaičio ar visuomenės atstovo delegavimo į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sudaromą Etikos komisiją.
2. Kiti einamieji klausimai.