Įsigaliojus svarbiems valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiams dalį Nacionalinės žemės tarnybos vykdytų funkcijų perėmė savivaldybės. Joms patikėjimo teise perduota valdyti miestuose ir miesteliuose esanti valstybinė žemė. Atkreipiame dėmesį, kokius prašymus dėl miestų ir miestelių teritorijose esančios valstybinės žemės reikia teikti Savivaldybei.

Turto valdymo skyrius nagrinėja nuomos ir panaudos prašymus, priima sprendimus ir sudaro sutartis. Taip pat nustato žemės servitutus ir sudaro sandorius dėl jų, apskaičiuoja atlyginimą už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius išnuomotoje valstybinėje žemėje. Šiame skyriuje išduodami ir sutikimai statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kitus) bei leidimai laikinai naudotis laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais žemės ūkio veiklai vykdyti.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius derina valstybinėje žemėje planuojamų atlikti žemės gelmių tyrimų vietą arba plotą.

Į Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrių reikia kreiptis dėl teisės suteikimo be aukciono arba aukciono būdu naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose.

Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius išduoda sutikimus statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius; statyti nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai; tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai; laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu; statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl įvairių prašymų, susijusių su valstybine žeme, esančia kaimiškose teritorijose, reikia kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.