Komisijos nariai ir darbo reglamentas

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė –Toma Stonkė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

Komisijos sekretorė – Genovaitė Jurevičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, jai nesant – kitas to paties skyriaus specialistas.

Nariai:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-26 02:45:21

Veiklos sritys