Bendruomeninių organizacijų taryba

Bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – BO taryba) – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kurios tikslas užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

BO taryba vykdo šias funkcijas:

1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių BO veiklos skatinimo;

2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

3. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse BO plėtros politikos klausimams svarstyti;

5. kas treji metai viešai skelbia Savivaldybės interneto svetainėje BO tarybos veiklos  ataskaitą;

6. skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias BO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;

7. inicijuoja BO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;

8. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Tarybos nuostatai


Nariai:

Klaipėdos rajono bendruomeninių organizacijų atstovai:

Vida Anužienė – Gargždų bendruomenės pirmininkė;

Kęstutis Dvarionas – Jakų bendruomenės centro pirmininkas;

Eglė Jaugelavičė – Kretingalės bendruomenės pirmininkė;

Audra Jurkienė – Kvietinių bendruomenės centro atstovė;

Laima Karbauskienė – Lapių bendruomenės centro pirmininkė;

Rasa Kuzavienė – Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės pirmininkė;

Kęstutis Mižutavičius – Endriejavo bendruomenės pirmininkas;

Vilija Norvilienė – Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenės pirmininkė;

Julius Pozingis – Veiviržėnų bendruomenės pirmininkas;

Lina Strumylienė – Drevernos bendruomenės pirmininkė;

Alina Žilienė – Agluonėnų bendruomenės pirmininkė.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir įstaigų atstovai:

Ernesta Badalova – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja;

Virginija Juknienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja;

Jolanta Papievienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja;

Vaida Skuodienė – Gargždų kultūros centro direktorė;

Ugnė Tamošauskienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Indrė Žiedienė – Gargždų seniūnijos seniūnė.


Tarybos sekretorė: Jūratė Dobrovolskienė, Kultūros skyriaus patarėja (NVO politikai). Tel. +370 606 97 344, el. paštas: [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-04 04:46:39

Veiklos sritys