Peticijų komisija

Peticijų komisija yra Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma komisija, kuri sprendžia kreipimosi į savivaldybę pripažinimo peticija bei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai pateiktų peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

Komisijos nuostatai


Komisijos nariai:

Andrius Vainius, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys;

Rasa Petrauskienė, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė;

Andrius Adomaitis, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys.


Komisijos pirmininkas: Andrius Vainius, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys; Tel. (8 610 38913), el. paštas: [email protected]

Komisijos sekretorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius; Tel. (8 46) 47 08 05.


Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisijos informacija:

2022-12-22 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisija nutarė:

,,Antkopčio kaimo gyventojų keipimąsi „Prieš mobiliojo ryšio bazinės stoties statybą Antkopčio kaime Vėžaičių seniūnijoje Klaipėdos rajone“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi persiųsti kompetentingai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos apsaugos ministerijos.

2021-02-22 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisija nutarė:

,,Keipimasis „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“ neatitinka Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1 ir 4 punkto reikalavimų. Kreipimąsi „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“ nepripažinti peticija.“

2020-08-14 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisija nutarė:

„Šimkų kaimo bendruomenės kreipimasis „Dėl Šimkų, Radailių ir kitų kaimo bendruomenių ir bendrijų teisės į tinkamos kokybės aplinką įgyvendinimo“ neatitinka Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto reikalavimų. Kreipimąsi „Dėl Šimkų, Radailių ir kitų kaimo bendruomenių ir bendrijų teisės į tinkamos kokybės aplinką įgyvendinimo“ nepripažinti peticija.“

 2020-02-11 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisija nutarė:

Patikslinti Peticijų komisijos 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimo dėl Peticijos „Dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso (baseino) Gargžduose statybos“ rezoliucinės dalies pirmąjį punktą ir jį išdėstyti taip:

„Peticija „Dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso (baseino) Gargžduose statybos“ neatitinka Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto reikalavimų ir atsižvelgiant į Administracijos specialistų nuomonę, kreipimąsi „Dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso (baseino) Gargžduose statybos“ nepripažinti peticija“.

2020- 01-06 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisija nutarė:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir atsižvelgiant į gautą informaciją iš įstaigų, Klaipėdos miesto pietinės dalies gyventojų kreipimąsi „Dėl Klaipėdiečių teisės į sveiką ir švarią gyvenamąją aplinką užtikrinimo“ nepripažinti peticija.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu kreipimąsi „Dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso (baseino) Gargžduose statybos“ nepripažinti peticija.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-27 02:51:35

Veiklos sritys