Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų taryba

Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų taryba yra įstaigos patariamasis valdymo organas įstaigos veiklos viešumui užtikrinti.

 Stebėtojų taryba atlieka šias funkcijas:

1. stebi ir analizuoja įstaigos veiklą;

2. išklauso ir įvertina įstaigos vadovo parengtą įstaigos metinės veiklos ataskaitą;

3. derina su įstaigos administracija įstaigos vidaus darbo taisykles, biudžeto lėšų paskirstymo, teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo bei kitus projektus;

4. stebėtojo teisėmis dalyvauja įstaigos administracijos organizuojamuose konkursuose padalinių bei filialų vadovų pareigoms ir pareiškia savo nuomonę Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai dėl konkursų vykdymo skaidrumo ir nešališkumo.

Tarybos nuostatai

Tarybos nuostatų pakeitimai 2023-06-29


 Nariai:

1. Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Gintarė Domarkė, Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Jolanta Papievienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Martynas Pocius, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys.

Įstaigos deleguotas atstovas – Vytautas Butkus, Klaipėdos rajono savivaldybės vicemeras.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Margarita Getspudienė, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės gydytoja.

2. Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Gintarė Domarkė, Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Irena Gailiuvienė, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Audrius Kampas, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys.

Įstaigos deleguotas atstovas – Birutė Mikaliūnienė, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Vytautas Butkus, Klaipėdos rajono savivaldybės vicemeras.

3. Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Gintarė Domarkė, Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Daiva Bliūdžiuvienė, Priekulės seniūnijos seniūnė.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Sandra Matulionienė, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė.

Įstaigos deleguotas atstovas – Birutė Žukienė, Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenės slaugytoja.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Vytautas Butkus, Klaipėdos rajono savivaldybės vicemeras.

4. Viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Gintarė Domarkė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Karina Novikova, Sendvario seniūnijos seniūnė.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Rima Leonauskienė, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Vytautas Butkus, Klaipėdos rajono savivaldybės vicemeras.

Įstaigos deleguotas atstovas – Audronė Rimkienė, Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenės slaugytoja.“


Tarybos sekretorė: Gintarė Domarkė, Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja; Tel. (8 674) 92428, el. paštas: [email protected]

Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės stebėtojų tarybos sekretorė Sandra Vilė; Tel.: 8 46 453358.

Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro tarybos sekretorė Inga Sausienė.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-04 10:05:46

Veiklos sritys