Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo (supaprastintiems pirkimams – gali) sudaryti Viešojo pirkimo komisiją, nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti.

Komisija sudaroma perkančiosios organizacijos arba jos įgaliotosios organizacijos vadovo įsakymu. Komisijos pirmininku skiriamas Komisiją sudariusios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas šios organizacijos ar bendru pavaldumu susijusios organizacijos darbuotojas. Skiriant Komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir šio įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Komisijos pirmininku ir nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Telefono numeriu (8-46) 400 008 galite pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus Savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose.

Jei susidūrėte su netinkamai vykdomais viešaisiais pirkimais, taip pat galite užpildyti Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą formą skiltyje „Praneškite apie viešųjų pirkimų pažeidimus“ https://vpt.lrv.lt/lt/praneskite-apie-viesuju-pirkimu-pazeidimus

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta atsakomybė.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 11:03:46

Veiklos sritys