Klaipėdos rajono savivaldybės iniciatyva VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnyba“ atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimus Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje, Kretingalėje. Čia buvo siekiama nustatyti, ar šioje teritorijoje yra karių palaikų, jų palaidojimo būdą, palaikų išlikimo laipsnį ir tikėtiną jų skaičių.

Tyrimai buvo inicijuojami remiantis 2022 m. atliktais archeologiniais žvalgymais, naudojant neinvazinių geofizikinių tyrimų metodus. Šių žvalgymų metu aiškių geofizinių anomalijų, sietinų su palaidojimais, nebuvo aptikta, todėl išvadose buvo rekomenduota atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir išsiaiškinti, ar teritorijoje gali būti palaidota apie 1000 Sovietų Sąjungos karių, kaip tai nurodyta Kultūros vertybių registro vertingųjų savybių sąraše.  

Archeologai pranešė, kad tyrimų metu Kretingalės kapinių teritorijoje ištirtose penkiose 2 x 5 m perkasose rasta karių palaikų. Daugiau informacijos apie palaidojimą archeologai pateiks kartu su ataskaita ir rekomendacijomis.

Savivaldybė gavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus sprendimą, kad paminklas-obeliskas, esantis Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje Kretingalėje, ir lentos su užrašais ant jo propaguoja sovietinį režimą ir turi būti pašalintas. Sprendimas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio sprendimo gavimo dienos.

Šis viešasis objektas bus pašalintas iki liepos 16 d.