Klaipėdos rajone yra kiek daugiau nei pusaštunto šimto kultūros paveldo objektų. Kasmet jų priežiūrai ir remontui skiriamas nemažas dėmesys. Pavyzdžiui, Stragnų II kaime, atgijo visame Klaipėdos regione istoriniu, memorialiniu ir architektūriniu požiūriu vertingas kultūros paveldo objektas – koplyčia-mauzoliejus,  restauruoti Vėžaičių dvaro sodybos „baltieji“ ir „raudonieji“ vartai, Veiviržėnų kapinių vartai, sutvarkytas Laisvės paminklas Veiviržėnuose, koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūra Stragnuose ir koplytėlė su Šv. Jono Nepomuko skulptūra Vilkių kaime, įgyvendinti kiti darbai. Tačiau dalis kultūros paveldo objektų yra valdomi privačių savininkų, todėl Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama išsaugoti šią istoriją, jau ketverius metus vykdo programą. Šiemet joje numatyta net 120 tūkst. eurų ir gyventojai teikdami paraiškas gali gauti dalinį finansavimą paveldo išsaugojimui.

Per trejus metus visame rajone jau atlikta kultūros paveldo objektų ir statinių išsaugojimo darbų daugiau nei už 200 tūkst. eurų, iš jų bemaž 82 tūkst. eurų skirti Veiviržėnų miestelio kultūros paveldo objektams, 22 tūkstančiai – Gargždams, 10 tūkst. eurų – Kalotės mokyklos restauravimo projektavimo darbams ir  86 tūkst. eurų Priekulės mieste esančių kultūros paveldo statinių atnaujinimui.

„Galime didžiuotis ypač unikalia istorine architektūra pasižyminčiu Klaipėdos rajono miestu – Priekule, kurio gyventojus ypatingai raginame pasinaudoti parama ir teikti paraiškas. Mieste gausu statinių, įtrauktų į saugotinų kultūros paveldo objektų sąrašą. Jų priežiūra ir remonto darbai dėl ypatingo statuso yra didelis finansinis iššūkis savininkams, todėl ir Savivaldybė prisideda prie tokių statinių išsaugojimo. Pavyzdžiui, vieno Priekulės namo gyventojai keisdami stogą iš Savivaldybės gavo maksimalią 50-ies tūkstančių eurų paramą ir tai tikrai rimta investicija bei gerokai mažesnė našta patiems gyventojams“, – sako Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė.

Paraiškų teikimo tvarka

Šiemet Jūsų paraiškų laukiame iki kovo 22 d.

Paraiškas galite teikti, jeigu esate kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio savininkas ar kitas fizinis ar juridinis asmuo nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis kultūros paveldo objektą ar kultūros paveldo statinį, arba jo įgaliotas asmuo.

Paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimą, atrankos kriterijus ir įgyvendinimą nustato Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-35.

Tvarkos aprašą su paraiškos forma galima rasti ČIA.

Savivaldybės skiriamų lėšų dalis sudarys:

– kultūros paveldo objekto taikomiesiems tyrimams (tarp jų ir archeologiniams tyrimams) sudarys iki 100 procentų, bet ne daugiau negu 5 tūkst. eurų;

– kultūros paveldo objekto tvarkybos ir (ar) apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų projekto parengimui ‒ iki 70 procentų, bet ne daugiau negu 10 tūkst. eurų;

– kultūros paveldo objekto tvarkybos ir (ar) apsaugos techninių priemonių įrengimo ir (ar) tvarkomiesiems statybos darbams arba kultūros paveldo statinio tvarkomiesiems statybos darbams ‒iki 80 procentų, bet ne daugiau negu 50 tūkst. eurų.

Paraiškas priima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (Klaipėdos g. 2, Gargždai, kab. 308).

Už paraiškų priėmimą atsakinga Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Sonata Šmatauskienė, tel. +370 618 45035, el. paštas [email protected].