Siekiant pagerbti labiausiai prie Europos Sąjungos vertybių sklaidos Lietuvoje, glaudesnio ES bendradarbiavimo ar ES keliamų tikslų įgyvendinimo 2022 metais prisidėjusius asmenis, asociacija „European Movement Lithuania“, kartu su LR užsienio reikalų ministerija ir Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje, jau trečius metus iš eilės organizuoja Metų Europiečių rinkimus.

Atsižvelgiant į tai, jog 2023-iais metais mimina istorinė data – Vilniaus miesto 700-ųjų metų jubiliejus, įsteigiama speciali konkurso kategorija – „Už Vilniaus vardo garsinimą Europoje“.

Kas gali būti nominuojamas?

2023 m. asmenys gali būti nominuojami dvejose kategorijose:

  1. „Metų Europietis (-ė) 2023“ kategorijoje nominuojami gali būti visi fiziniai asmenys, kurie savo veikla:
  • Parodė išskirtines pastangas skatinant europiečių solidarumą ir ES šalių vienybę Rusijos karo Ukrainoje kontekste, arba;
  • Parodė ypatingą atsidavimą skleidžiant ES vertybes – pagarbą žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus – ir tokiu būdu skatino teigiamus pokyčius Lietuvoje arba savo bendruomenėje, arba;
  • Įgyvendino veiklas ar iniciatyvas, prisidedančias prie ES prioritetų įgyvendinimo.

Veikla, už kurią asmuo yra nominuojamas, turi būti susijusi su Lietuva – vykdoma arba Lietuvos teritorijoje, arba įgyvendinama Lietuvos piliečio arba nuolatinio gyventojo. Apdovanojimas skiriamas už veiklą, vykdytą 2022 metais, nepaisant to, kada ji buvo pradėta. Asmenys negali būti nominuojami už veiklą, kuri buvo atlikta vykdant politines funkcijas ar rinkėjų suteiktus įgaliojimus.

2. „Metų Europietis (-ė) 2023 – už Vilniaus vardo garsinimą Europoje“ kategorijoje gali būti nominuoti visi fiziniai asmenys, įgyvendinantys ar įgyvendinę veiklas, prisidedančias ar prisidėjusias prie Vilniaus vardo garsinimo Europoje. Asmenys negali būti nominuojami už veiklą, kuri buvo atlikta vykdant politines funkcijas ar rinkėjų suteiktus įgaliojimus.

Kaip nominuoti?

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali nominuoti Metų Europiečius abejose kategorijose užpildydamas šią anketą iki 2023 m. vasario 26 d.

Prieš nominuojant maloniai prašome susipažinti su Konkurso nuostatais.

Komisija, vertindama kandidatus, remsis šiais kriterijais:

  1. Veiklos išskirtinumas ir/arba inovatyvumas,
  2. Veiklos svarba – vykdyta/vykdoma veikla skirta svarbiai problemai spręsti arba poreikiui tenkinti,
  3. Ilgalaikis veiklos teigiamas poveikis,
  4. Įgyvendintų teigiamų pokyčių mastas.

Kaip bus vykdoma atranka?

Metų Europiečių rinkimai vyks dviem etapais: pirmajame etape (vasario 1 d. – vasario 26 d.) visuomenė bus kviečiama nominuoti kandidatus, iš kurių Konkurso atrankos komisija atrinks po 5 pretendentus abejose kategorijose apdovanojimui gauti. 

Iš visų pretendentų laimėtojus viešu balsavimu išrinks visuomenė balandžio mėn. LRT.lt portale. Laimėtojai bus iškilmingai apdovanoti simbolinės vertės prizais gegužės mėnesį vykstančių Europos dienos renginių metu.