Klaipėdos rajono savivaldybė kovo–balandžio mėnesiais atlieka sociologinę gyventojų apklausą. Apklausos tikslas išsiaiškinti, ar JŪS patenkinti Savivaldybės administracijos, įvairių jos padalinių darbu bei kitų tarnybų teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Anketa apima labai įvairius klausimus, lemiančius mūsų gyvenimo kokybę. Tai ‒ kelių būklė, viešasis transportas, švara ir tvarka gatvėse, nedarbo įveikimas, geriamojo vandens kokybė, sveikatos apsauga, gamtosauga, nusikalstamumo prevencija, švietimas, laisvalaikio organizavimas ir kt.

Dalyvaudami apklausoje JŪS prisidėsite prie gyvenimo kokybės gerinimo rajone ir seniūnijoje, dalyvausite svarbių sprendimų priėmimo procese.

Anketa yra anoniminė. Dauguma anketos klausimų yra orientuoti į SENIŪNIJOS lygmenį. Įvairias problemas kviečiame vertinti taip, kaip jos pasireiškia būtent toje seniūnijoje, kurioje gyvenate.  Labai svarbu, kad anketa būtų užpildyta iki galo, nepaliekant neatsakytų klausimų.

Tyrimo rezultatai bus pristatyti viešai ir naudojami siekiant didinti gyventojų patenkinimą viešosiomis paslaugomis.

Apklausos anketą rasite ČIA.