Paraiškas Švietimo ir sporto skyriui reikia teikti adresu: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. Jos priimamos iki gruodžio 16 d. Ant voko nurodoma: „Paraiška Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos konkursui“.

Konkursui paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai. Pareiškėjas  konkursui  gali teikti  1 paraišką   ir  negali  būti partneriu kitų pareiškėjų programose.  Reikalavimus programoms ir paraiškos formą rasite Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos apraše. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo pakeitimą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2020–11–26 sprendimu, rasite čia.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas.

NSŠ paraiška (1 priedas)

NSŠ sutartis (4 priedas)