Skelbiama Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos kintamosios lėšų dalies prašymų 2024 metams atranka.

Bendra atrankai skiriama lėšų suma – 75 000 Eur.

Finansinė parama gali būti teikiama:

Iš dalies finansuoti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių tradicinėms religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų remonto darbus ir šių pastatų pritaikymą bendruomenės poreikiams. Privaloma nuosavo įnašo dalis prie tinkamų finansuoti išlaidų yra ne mažesnė kaip 30 proc. prašomos sumos.

Galimi pareiškėjai: Klaipėdos rajone pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotos tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Vienas pareiškėjas gali teikti konkursui tik vieną paraišką.

Prašymus priima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius (Klaipėdos g. 2, Gargždai, II aukštas, kab. 216) nuo 2024 m. sausio 29 d. iki 2024 m. vasario 22 d. 15 val. (imtinai). Prašymai turi būti pateikti iki skelbime nurodytos datos ir valandos. Vėliau pateikti prašymai nebus nagrinėjami.

Prašymai bus priimami tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022  m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T11-128 patvirtintą prašymo formą. Pareiškėjas turi pateikti 1 prašymo egzempliorių su priedais. Kartu su tiksliai ir išsamiai užpildytu prašymu reikia pateikti: registracijos pažymėjimo kopiją, sąmatų, projektų, kitų dokumentų, patvirtinančių finansinės paramos reikalingumą, kopijas.

Vertinant prašymus, prioritetas teikiamas prašymams, kurių:

1. didesnė objekto istorinė, architektūrinė, meninė vertė;

2. objekto trūkumas, kurį planuojama šalinti, yra didžiausias, t. y. pastatui, kitam daiktui, skubiai reikalingas avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbai, remontas ir jų priežiūra;

3. papildomai gaunamos lėšos iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių;

4. prisidėjimas nuosavu indėliu didesnis nei privalomas.

Informaciją darbo valandomis teikia Kultūros skyriaus patarėja Jūratė Dobrovolskienė tel. +370 606 97 344, el. paštas [email protected]

Tvarkos aprašą ir paraiškos formą rasite ČIA.