Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius skelbia Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų/priemonių atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – sumažinti sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą tarp Klaipėdos rajono gyventojų, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir pagerinti savivaldybės gyventojų sveikatą bei gyvenimo kokybę.

Galimi pareiškėjai: Klaipėdos rajono savivaldybėje veiklą vykdančios bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, ugdymo, kultūros įstaigos ir kiti juridiniai asmenys.

Projektų atrankos kriterijai:

Projektas/priemonė atitinka vieną iš Klaipėdos rajono sveikatinimo krypčių prioritetų:

1. formuoja sveikos gyvensenos kultūrą;

2. stiprina gyventojų psichinę sveikatą;

3. plėtoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą, stiprina specialistų gebėjimus.

Paraiškos teikiamos: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. vasario 17 d. 15 val. paštu, per elektroninių paslaugų valdymo sistemą arba elektroniniu paštu [email protected].

Paraiškų pateikimo laikotarpiu žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu konsultuoja Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyr. specialistė Vaiva Budrė, el. p. [email protected], mob. +370 674 88316.

Paraiškos formą bei kitą informaciją rasite čia.

Projektui/priemonei vykdyti lėšos gali būti planuojamos ir naudojamos šioms prekėms ir paslaugoms apmokėti: seminarų ir konferencijų ar kitos veiklos dalyvių maitinimui, ryšio paslaugoms, transporto kuro išlaidoms tiesioginei veiklai vykdyti, reprezentacinei aprangai, susijusiai su sveikatinimo veikla, spaudiniams, kanceliarinėms prekėms, samdomų darbuotojų (lektorių) paskaitoms apmokėti, praktiniams užsiėmimams, seminarams, konsultacijoms vykdyti. Lektoriai ir treneriai turi turėti veiklai vykdyti reikiamus dokumentus (kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, verslo liudijimus ir pan.).

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta projekto idėja, tikslinė grupė, dalyvių skaičius unikaliais vienetais, partneriai ir jų vaidmuo projekte. Dalyvis skaičiuojamas kaip vienas unikalus vienetas, net jeigu šis dalyvis projekto metu dalyvavo keliose veiklose.