Jau du dešimtmečius Gargždai renka Garbės pilietį. Šis vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Klaipėdos rajonui. Kviečiame iki kovo 15 d. teikti pasiūlymus, kas būtų vertas šio garbingo apdovanojimo.

Teikti siūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali visuomeninės organizacijos, įvairios įstaigos ar įmonės bei pavieniai asmenys.

Gargždų garbės piliečio vardas gali būti suteiktas Lietuvos Respublikos ir kitų šalių piliečiams už ypatingus nuopelnus Klaipėdos rajonui, Lietuvai, pasauliui. Garbingas apdovanojimas gali būti suteikiamas ir asmeniui po mirties. Tokiu atveju Garbės piliečio ženklas ir liudijimas įteikiami artimiausiems giminaičiams.

Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainės www.klaipedos-r.lt skiltyje „Kultūra“, „Premijos“, „Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimas“ https://klaipedos-r.lt/gargzdu-miesto-garbes-piliecio-vardo-suteikimas/. Teikiant pasiūlymą reikia pridėti prašymą, adresuotą Klaipėdos rajono savivaldybės merui, kandidato gyvenimo bei darbų ir nuopelnų aprašymus.

Pasiūlymus su reikiama informacija iki kovo 15 d. 14 val. (imtinai) kviečiame siųsti el. paštu [email protected] arba pristatyti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vieną langelį (Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Gargždų miesto garbės piliečio vardo ženklas ir liudijimas įteikiamas miesto gimtadienio metu birželio pradžioje. Iki šiol Garbės piliečio vardas suteiktas 28 asmenims.