Skelbiama Klaipėdos rajono savivaldybės metų kultūros ir meno darbuotojo atranka.

Metų kultūros ir meno darbuotojo premijos tikslas – įvertinti kultūros ir meno darbuotojus, motyvuoti ir skatinti juos už puikius profesinės veiklos rezultatus, indėlį į kultūros aplinkos plėtojimą. Geriausiai įvertintam metų kultūros ir meno darbuotojui bus įteikta 1500 eurų dydžio premija.

Kandidatų pasiūlymus metų kultūros ir meno darbuotojo premijos skyrimui turi teisę teikti Savivaldybės kultūros įstaigos, švietimo, turizmo paslaugų įstaigos, Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Atrankos kriterijai:

1. išskirtinai puikūs kultūros ir meno darbuotojo praktinės veiklos rodikliai;

2. autoritetas bendruomenėje, yra pateikti palankūs visuomenės atstovų atsiliepimai ar rekomendacijos apie kultūros ir meno darbuotojo veiklą, pasiekimus;

3. aktyviai dalyvauja bendruomenės, savivaldybės ar šalies visuomeninėje, projektinėje ar kitoje veikloje (pvz., draugijos, asociacijos, ekspertų komisijos, konferencijos, savanorystė, inicijuoti straipsniai leidiniuose ir periodinėje spaudoje, projektai, programos ir kt.);

4. garsina Klaipėdos rajoną už rajono ribų, turi respublikinių ar tarptautinių įvertinimų (diplomų, apdovanojimų, padėkų);

5. aktyviai dalyvauja formuojant, įgyvendinant ar plėtojant kultūros strategijas (pvz., tarptautines, šalies, regiono, savivaldybės).

Premijai siūlomų kandidatų dokumentai priimami iki kovo 2 d. 14 val. užklijuotame voke, adresu: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. Ant voko turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys (adresas, teikėjo vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas), žyma „Teikimas 2023 metų kultūros ir meno darbuotojo premijos skyrimui“.

Kandidatų metų kultūros ir meno darbuotojo premijai gauti dokumentai svarstomi Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui sudarytos Klaipėdos rajono kultūros tarybos posėdyje, o apdovanojimo ceremonija organizuojama Kultūros dienos paminėjimo iškilmėse.

Nuostatus ir teikimo formą rasite Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainės (www.klaipedos-r.lt) skiltyje „Kultūra“ „Premijos“ „Metų kultūros ir meno darbuotojo premija“, arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos „Viename langelyje“, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Nuostatus ir teikimo formą rasite ČIA.

Detalesnę informaciją teikia Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius.