Jau antrą kartą Klaipėdos rajono savivaldybė net 1500 eurų siekiančiomis premijomis pagerbs du medicinos darbuotojus, kuriuos geriausiai įvertins tiek pacientai, tiek kolegos, medikų bendruomenė. Kviečiame teikti pasiūlymus!

Metų medicinos darbuotojo atrankos kriterijai:

  • Išskirtinai puikūs medicinos darbuotojo praktinės veiklos rodikliai;
  • Autoritetas bendruomenėje;
  • Aktyviai dalyvauja bendruomenės, savivaldybės ar šalies visuomeninėje, tyrimų, eksperimentinėje ar kitoje veikloje, formuojant, įgyvendinant ar plėtojant sveikatos strategijas;
  • Pasižymi išskirtiniu pasiaukojimu ir drąsa gelbstint žmonių gyvybes.

Kandidatų pasiūlymus metų medicinos darbuotojo premijai gauti turi teisę teikti:

  1. Savivaldybės asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos,
  2. Socialinių paslaugų įstaigos,
  3. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai,
  4. Bendruomenės,
  5. Nevyriausybinės organizacijos,
  6. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Kandidatų pasiūlymai metų medicinos darbuotojo premijoms gauti priimami iki kovo 27 d.

Premijos dydis metų medicinos darbuotojui – 1500 eurų. Premijų skaičius – 2.

Kandidatų pasiūlymai metų medicinos darbuotojo premijoms priimami el. p. [email protected] (laiško pavadinime nurodyti pvz.: „Teikimas skirti 20__ metų medicinos darbuotojo premiją“) ar perduodami (užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta: „Teikimas skirti 20__ metų medicinos darbuotojo premiją“) tiesiogiai Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriui (toliau – atsakingas skyrius), Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Siūlymo forma