Klaipėdos rajono savivaldybė siekia motyvuoti ir skatinti įvairių sričių specialistus – mokytojus, kultūros ir meno, socialinius darbuotojus, parengta ir policijos pareigūnų pritraukimo tvarka. O šiemet pirmą kartą premijomis bus įvertinti ir medicinos darbuotojai, tad kviečiame siūlyti kandidatus.

Metų medicinos darbuotojo atrankos kriterijai:

 • Išskirtinai puikūs medicinos darbuotojo praktinės veiklos rodikliai;
 • Autoritetas bendruomenėje;
 • Aktyviai dalyvauja bendruomenės, savivaldybės ar šalies visuomeninėje, tyrimų, eksperimentinėje ar kitoje veikloje, formuojant, įgyvendinant ar plėtojant sveikatos strategijas;
 • Pasižymi išskirtiniu pasiaukojimu ir drąsa gelbstint žmonių gyvybes.

Kandidatų pasiūlymus metų medicinos darbuotojo premijos skyrimui turi teisę teikti:

 1. Savivaldybės asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos;
 2. Socialinių paslaugų įstaigos;
 3. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai;
 4. Bendruomenės;
 5. Nevyriausybinės organizacijos;
 6. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Kandidatų pasiūlymai metų medicinos darbuotojo premijoms gauti priimami iki vasario 28 dienos.

Premijos dydis metų medicinos darbuotojui – 1500 eurų. Premijų skaičius – 2.

 • Kandidatų pasiūlymai metų medicinos darbuotojo premijoms gauti priimami iki einamųjų metų vasario 28 dienos el. p. [email protected] (laiško pavadinime nurodyti, pvz.: „Teikimas 2023 metų medicinos darbuotojo premijos skyrimui“) ar perduodami (užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta: „Teikimas 2023 metų medicinos darbuotojo premijos skyrimui“) tiesiogiai Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai).
 • Kandidatų pasiūlymų metų medicinos darbuotojo premijoms gauti formas galima gauti Savivaldybės administracijos „Viename langelyje“ (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) ir Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Sveikata“.