Klaipėdos rajono savivaldybė jau aštuntąjį kartą iki lapkričio 21 d. kviečia teikti kandidatus šiai premijai gauti.

Premijos tikslas – skatinti Klaipėdos rajono liaudies meno kūrėjų aktyvumą, kūrybiškumą, meistriškumą, pagerbti tautodailininkus, tęsiančius senųjų amatų tradicijas.

Kandidatais už aktyvią, kūrybingą veiklą tautodailės srityje gali būti Klaipėdos rajone gyvenantys ir dirbantys Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus Gargždų sekcijos nariai, meno kūrėjai, priklausantys Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijai, tradicinių amatų meistrai, kurių gaminiai yra sertifikuoti.

Premijos dydis – 1000 eurų. Kasmet skiriama viena premija.

Kandidatus premijai gauti gali siūlyti Klaipėdos rajono kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys.

Kandidato dokumentus kviečiame pateikti iki 2023 m. lapkričio 21 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybei adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai (pašto dėžutę), arba Savivaldybės pirmame aukšte „Viename langelyje“ (darbo laikas: I, III 8.00−18.00 val., II, IV 8.00−17.00 val., V 8.00−15.45 val.).

Viename užklijuotame voke laisva forma teikiami šie kandidato dokumentai:

1. kandidato pastarųjų penkerių metų kūrybinės veiklos tautodailės srityje reikšmingų nuopelnų, visuomeninės veiklos, pasiekimų aprašymas;

2. viena rekomendacija (asociacijos arba sąjungos, kuriai tautodailininkas priklauso, tautodailę ir amatus puoselėjančios įstaigos ar organizacijos, menotyrininko);

3. dalyvavimo tautodailės šventėse, konkursuose, parodose ir kituose renginiuose patvirtinimo dokumentų kopijos ir kitokią iliustracinė medžiaga.

Ant voko turi būti nurodyta pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Teikimas Vytauto Majoro tautodailininko premijai gauti“.

Premijos skyrimo nuostatai skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu https://klaipedos-r.lt/kultura/etnine-kultura/.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Kultūros skyrių tel. (8 46) 47 15 66, 8 660 10034 arba el. paštu [email protected].

Vytauto Majoro tautodailininko premija įsteigta 2016 metais. Jos laureatais jau yra tapę audėja Zita Paulikienė, medžio drožėjas Petras Balsys, tekstilininkė Valerija Jurevičienė, medžio drožėjas Algirdas Ridikas, tautodailininkė Rita Riaukė, kalvis, juvelyras Petras Normantas, šiaudinių sodų kūrėja Dalia Lengvinaitė.