Klaipėdos rajono savivaldybės bendradarbiavimo taryba informuoja, kad nuo vasario 20 iki kovo 24 d. priimamos projektų paraiškos gauti finansavimą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programą.

Savivaldybės tarptautinių projektų programos lėšos gali būti skiriamos Klaipėdos rajono nevyriausybinių organizacijų, veikiančių pagal LR asociacijų įstatymą, ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose, kurie skatina organizacijų ir įstaigų tarptautinį bendradarbiavimą, reprezentuojantį ir garsinantį Klaipėdos rajono vardą užsienyje.

Projektų paraiškos turi būti parengtos vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos įgyvendinimo tvarkos aprašu bei pristatytos į Klaipėdos rajono savivaldybę, adresu: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, arba skenuotos elektroniniu paštu [email protected].

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-02-13 sprendimu Nr. T11-69 patvirtintas Tarptautinių projektų programos įgyvendinimo tvarkos aprašas, paraiškos forma gauti finansavimą iš Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos ir projekto įgyvendinimo ataskaitos skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapio skiltyje „Projektai“, „Tarptautinių projektų programa“ https://klaipedos-r.lt/atviri-duomenys/projektai/tarptautiniu-projektu-programa/.

Daugiau informacijos teikiama telefonu 8 600 55 014 arba el. paštu [email protected].