Nuo sausio 22 d. Klaipėdos rajono savivaldybė, skatindama valdytojus bendromis jėgomis tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti kultūros paveldo objektus, esančius Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje,  ir kultūros paveldo statinius, esančius Priekulės miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33624), kviečia teikti paraiškas iš dalies finansuoti jų išsaugojimo darbus 2024 metais.

Paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimą, atrankos kriterijus ir įgyvendinimą nustato Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-35.

Tvarkos aprašą su paraiškos forma galima rasti ČIA.

Paraiškas gali teikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio savininkas ar kitas fizinis ar juridinis asmuo nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis kultūros paveldo objektą ar kultūros paveldo statinį, arba jo įgaliotas asmuo.

Bendra skiriama lėšų suma 2024 metais – 120 000 eurų.

Savivaldybės skiriamų lėšų dalis sudarys:

  • kultūros paveldo objekto taikomiesiems tyrimams (tarp jų ir archeologiniams tyrimams) sudarys iki 100 procentų, bet ne daugiau negu 5 tūkst. eurų;
  • kultūros paveldo objekto tvarkybos ir (ar) apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų projekto parengimui iki 70 procentų, bet ne daugiau negu 10 tūkst. eurų;
  • kultūros paveldo objekto tvarkybos ir (ar) apsaugos techninių priemonių įrengimo ir (ar) tvarkomiesiems statybos darbams arba kultūros paveldo statinio tvarkomiesiems statybos darbams iki 80 procentų, bet ne daugiau negu 50 tūkst. eurų.

Paraiškų priėmimas vyksta nuo 2024 m. sausio 22 d. iki 2024 m. kovo 22 d.

Paraiškas priima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (Klaipėdos g. 2, Gargždai, kab. 308).

Už paraiškų priėmimą atsakinga Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Sonata Šmatauskienė, tel. +370 618 45035, el. paštas [email protected].