Klaipėdos rajono savivaldybės Bendradarbiavimo taryba informuoja, kad nuo kovo 5 iki kovo 29 d. priimamos projektų paraiškos gauti  finansavimą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programą.

Savivaldybės tarptautinių projektų programos lėšos gali būti skiriamos Klaipėdos rajono nevyriausybinių organizacijų, veikiančių pagal LR asociacijų įstatymą, ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose, kurie skatina organizacijų ir įstaigų tarptautinį bendradarbiavimą, reprezentuojantį ir garsinantį Klaipėdos rajono vardą užsienyje.

Projektų paraiškos turi būti parengtos vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos įgyvendinimo tvarkos aprašu bei pristatytos į Klaipėdos rajono savivaldybę, adresu: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, arba skanuotos elektroniniu paštu [email protected].

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-02-13 sprendimu Nr. T11-69 patvirtintas Tarptautinių projektų programos įgyvendinimo tvarkos aprašas, paraiškos forma gauti finansavimą iš Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos ir projekto įgyvendinimo ataskaitos skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapio skiltyje „Projektai“, „Tarptautinių projektų programa“.

Daugiau informacijos telefonu 8 600 55014 arba el. paštu [email protected].