Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas 2024 metų smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai. Paraiškas projektams finansuoti gali pateikti organizacijos, kurios teikia paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojams.

Kartu su paraiškos forma (paraiška teikiama vienu egzemplioriumi) būtina pateikti:

  1. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją;
  2. Organizacijos nuostatų (įstatų) kopiją;
  3. Projekto vadovo gyvenimo aprašymą.

Paraiškos  priimamos nuo balandžio 3 d. iki balandžio 17 d. 15 val. el. paštu [email protected].

Paraiška (su priedais) gali būti pateikiama ir atspausdinta, pasirašyta ir antspauduota (jei antspaudas privalomas) ir siunčiama paštu, registruotu laišku, ant voko nurodant ,,2024 metų smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai atrankos konkursui“. Jeigu paraiška pateikiama paštu, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip balandžio 17 d. Neturintys galimybės paraišką pateikti elektroninėmis priemonėmis arba paštu, paraišką gali pateikti adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 122 kab. (Vienas langelis).

Telefonas pasiteirauti: +370 674 88316, el. p. [email protected].

Paraiškos forma