Klaipėdos rajone gerinamos sąlygos nevyriausybinėms organizacijoms – skelbiamas socialinės veiklos projektų konkursas. Projektams bus skiriamas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto. Taigi gyventojai ne tik galės rinktis iš įvairesnių socialinių paslaugų, bet ir bus kuriama palankesnė aplinka nevyriausybinėms organizacijoms veikti bei plėstis.

Konkurso tikslas – plėsti Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų pasiūlą, mastą ir prieinamumą, kurti palankią aplinką NVO, užtikrinti tinkamas jų veiklos ir plėtros sąlygas, skatinti savanorystę.

Projekto veiklos turi būti vykdomos Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojams.

Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Projektų kryptys ir veiklos:

  • Socialinės dirbtuvės asmenims su negalia;
  • Sociokultūrinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia ir kitoms socialinėms gyventojų grupėms;
  • Transporto organizavimas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
  • Maitinimo organizavimas asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose (prioritetas maitinimo paslaugas teikiant visoje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje (seniūnijose);
  • Pagalba iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo praėjo ne daugiau nei 12 mėn.;
  • Užsieniečių integracija (prioritetas socialines paslaugas teikiant karo pabėgėliams iš Ukrainos).

Paraiškas būtina pateikti iki 2023 m. vasario 28 d. (imtinai) registruotu paštu arba elektroniniu paštu [email protected] (laiško pavadinime nurodyti, pvz.: „Socialinės veiklos projektų finansavimo konkursui“), ar perduoti (užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta: „Socialinės veiklos projektų finansavimo konkursui“) tiesiogiai Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriui (toliau – atsakingas skyrius), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Informacija teikiama el. p. gintare.domarke@klaipedos-r.lt, tel. +370 674 92428.

  1. Paraiškos forma.
  2. Socialinės veiklos projektų finansavimo konkurso nuostatai.
  3. Deklaracija