Klaipėdos rajono savivaldybės administracija parengė 2023 metų savivaldybės biudžeto projektą.

Planuojamos 2023 m. savivaldybės biudžeto  pajamos – 123,4 mln. eurų, iš jų: 108 mln. eurų pajamos iš mokesčių, turto ir dotacijos, 12,3 mln. eurų – 2022 m. lėšų likučiai ir 3,1 mln. eurų – planuojamos pasiskolinti lėšos.

2023 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį 49,8 proc. (61,5 mln. eurų) sudaro GPM, dotacijos sudaro 27,9 proc. (34,4 mln. eurų), turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 2,3 proc. (2,8 mln. eurų), pajamos už prekes ir paslaugas – 6,5 proc. (8 mln. eurų), turto ir kitos pajamos – 1 proc. (1,3 mln. eurų), 2022 m. lėšų likučiai – 10 proc. (12,3 mln. eurų), skolintos lėšos – 2,5 proc. (3,1 mln. eurų).

2023 m. planuojamos pajamos, lyginant su praėjusių metų planuotomis, didėja 18,2 mln. eurų. Didėjimą nulemia 11,4 mln. eurų didesnės pajamos iš GPM, 2,8 mln. eurų didesni praėjusių metų likučiai ir 2,2 mln. eurų didėjančios dotacijos. Turto, prekių ir paslaugų mokesčiai didėja 0,5 mln. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas didėja po 0,3 mln. eurų, turto pajamos didėja 0,1 mln. eurų, skolintos lėšos didesnės 0,9 mln. eurų.

2023 m. savivaldybės biudžeto asignavimų planas rengiamas lygiagrečiai su Strateginio veiklos plano 2023–2025 metams projektu. Asignavimai planuojami, vadovaujantis patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2023 metams numatomas priemones. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. Savivaldybės biudžete planuojamas 220 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas.

2023 m. asignavimų struktūra pagal funkcijas pavaizduota diagramoje.

Detalus 2023 metų asignavimų paskirstymas vykdomų programų priemonėms pateikiamas Strateginio veiklos plano 2023–2025 metų programų projektuose.

Savo pastabas ir pasiūlymus apie 2023 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektą prašome pateikti el. paštu [email protected] iki sausio 23 dienos.

Strateginio veiklos plano 2022–2024 metų programų projektai: