Klaipėdos rajono savivaldybės administracija parengė 2024 metų savivaldybės biudžeto ir 2024–2026 metų strateginio veiklos plano projektus.

„Vienas svarbiausių darbų kasmet – biudžeto tvirtinimas. Būtent nuo jo priklauso, kaip bus užtikrinamos visos būtinosios paslaugos bei kokie darbai bus įgyvendinami. O jų tikrai netrūksta. Gargžduose jau įsibėgėjo baseino ir sporto salės statyba, rangovas jau ruošia statybos aikštelę naujos mokyklos ir darželio statybai Trušeliuose, o pavasarį tikimasi gauti darželio Mazūriškiuose statybos leidimą. Ruošiamasi ir modulinio darželio statybai Gargžduose, taip pat kitų ugdymo įstaigų tvarkymui. Šiemet startuos ir Klaipėdos rajono gyventojo kortelė bei mobilioji programėlė, tad Klaipėdos rajono gyventojai galės pasinaudoti įvairiomis nuolaidomis ne tik Klaipėdos rajono, bet ir kitų savivaldybių kultūros, sporto įstaigose. Žinoma, skirsime dėmesį kelių tvarkymui, socialinių, kultūros ir kitų paslaugų užtikrinimui, ir šiemet visus pakviesime dalyvauti Dalyvaujamojo biudžeto „Tavo idėja“ konkurse. Ir tai tik maža dalis darbų, kurie svarbūs viso Klaipėdos rajono gyventojams. O jų nuomonė labai svarbi, todėl kviečiu aktyviai teikti savo pasiūlymus dėl 2024-ųjų metų biudžeto projekto“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Planuojamos 2024 m. savivaldybės biudžeto  pajamos – 139,8 mln. eurų, iš jų: 129,8 mln. eurų pajamos iš mokesčių, turto ir dotacijos, 6,9 mln. eurų – 2023 m. lėšų likučiai ir 3,1 mln. eurų – planuojamos pasiskolinti lėšos.

2024 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį 53,4 proc. (74,6 mln. eurų) sudaro GPM, dotacijos sudaro 29,3 proc. (40,9 mln. eurų), turto mokesčiai – 2,1 proc. (3 mln. eurų), pajamos už prekes ir paslaugas – 6,7 proc. (9,4 mln. eurų), turto ir kitos pajamos – 1,4 proc. (2 mln. eurų), 2023 m. lėšų likučiai – 4,9 proc. (6,8 mln. eurų), skolintos lėšos – 2,2 proc. (3,1 mln. eurų).

2024 m. planuojamos pajamos, lyginant su praėjusių metų patikslintu planu, didėja 5,6 mln. eurų. Didėjimą nulemia 9,1 mln. eurų didesnės pajamos iš GPM ir 1,6 mln. eurų didėjančios dotacijos. Likučiai mažėja 5,5 mln. eurų.

Asignavimai planuojami, vadovaujantis patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2024 metams numatomas priemones. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. Savivaldybės biudžete planuojamas 225 tūkst. eurų Savivaldybės mero rezervas.

2024 m. planuojami asignavimai – 139,8 mln. eurų, 5,5 mln. eurų arba 4 proc. didesni už planuotus 2023 m.

Švietimui planuojama išleisti 62 mln. eurų arba 44,4 proc. visų biudžeto asignavimų. Tai 6,7 mln. eurų (12 proc.) daugiau, nei planavome išleisti 2023 metais.

Poilsiui, kultūrai ir sportui numatoma skirti beveik 19 mln. eurų arba 13,5 proc. visų biudžeto asignavimų.

Daugiau nei 17 mln. eurų arba 12 proc. visų biudžeto asignavimų planuojama išleisti socialinei apsaugai.

Ekonomikai tenka 16,4 mln. eurų arba 11,7 proc. visų biudžeto asignavimų. Lyginant su 2023 m. planuotais didėja 2,3 mln. eurų.

Aplinkos apsaugai numatomi 7,2 mln. eurų arba 5,2 proc. visų biudžeto asignavimų.

Savo pastabas ir pasiūlymus apie 2024 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektą prašome pateikti el. paštu [email protected] iki sausio 23 dienos. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Projekto sprendimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto

2024 metų Savivaldybės biudžeto pajamos

2024 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų palyginimas

Taip pat kviečiame susipažinti su Klaipėdos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano projektu. Pastabas galima teikti el. paštu [email protected] iki sausio 23 d.

Strateginio veiklos plano 2024–2026 metų programų projektai:

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •