Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos lėšos skiriamos ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms, asociacijoms, žemės ūkio kooperatyvams, žemės ūkio subjektams, įregistravusiems ūkininko ūkį ar žemės ūkio valdą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, žemdirbius vienijančioms organizacijoms, veikiančioms Klaipėdos rajone, siekiant skatinti žemės ūkio ir kaimo plėtrą Klaipėdos rajone.

Programos tikslas – finansiškai remti paramos gavėjus, jų plėtrą, sudaryti sąlygas tobulėjimui, padėti nelaimingų atsitikimų atvejais (gaisras, potvyniai, ūkinių gyvūnų ligų protrūkių metu patirti nuostoliai ir kt. nelaimių atveju, kurių nekompensuoja kitos institucijos), skatinti paramos gavėjus plėsti ir modernizuoti žemės ūkį, taikyti inovacijas, didinti žemės ūkio konkurencingumą, sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūros plėtrai, gerinti aplinkos apsaugą, skatinti kooperaciją, ekologinį ūkininkavimą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymą.

Informacija, kam programos lėšos gali būti skiriamos, pateikta pridėtame faile.

Daugiau informacijos suteiks Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Akvilė Bazilienė tel. nr. 8 698 28 165, el. paštu [email protected] arba skyriaus vedėja Aurelija Latakienė tel. nr. 8 677 53 504, el. paštu [email protected].