Skelbiamas 2023 metų Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų paraiškų priėmimas.

Paraiškas gali teikti Klaipėdos rajono visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, dirbančios visuomenės ekologinio švietimo srityje arba įgyvendinančios visuomenės aplinkosauginio švietimo programas savivaldybėje.

Paraiškos teikiamos iki balandžio 1 d., pateikiama paraiška (1 priedas) ir joje nurodyti dokumentai.Paraiškos teikiamos el. p. [email protected].

Dėl informacijos kreiptisį Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistę Kristiną Stulpinienę tel. +370 46 47 08 84.

 Prioritetinės finansavimo veiklos:

1. praktinės (suoliukų įrengimas, inkilų kabinimas ir kt.) aplinkosaugos, aplinkos kokybės gerinimo priemonės, užterštų vietų sutvarkymas, rekreacinių teritorijų įrengimas;

2. aplinkosaugos konferencijų, seminarų, mokymų, parodų, konkursų, viktorinų ir kitų renginių, akcijų, talkų organizavimas ir vykdymas;

3. informacinių ir publicistinių vaizdo ir garso siužetų, spaudos ir lauko reklamos maketų, stendų kūrimas, straipsnių, leidinių, lankstinukų, skrajučių rengimas, spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;

4. kraštovaizdžio formavimo, gerinimo, želdinių veisimo priemonės.

Projektų atrankos dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto paraiškos forma (1 priedas);

2. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų vertinimo kriterijų sąrašas (2 priedas);

3. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto vertinimo lapo forma (3 priedas);

4. Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos forma (4 priedas).