Klaipėdos rajono mokyklas lankantys mokiniai kviečiami dalyvauti tradiciniame piešinių ir plakatų konkurse „Ar atpažįsti pavojaus veidą?“. Jis skirtas kovo 1 d. minimai Pasaulinei civilinės saugos dienai.

Šiuo  konkursu siekiama skatinti moksleivius domėtis civiline sauga, mokyti atpažinti galimus pavojus bei  įvertinti saugaus elgesio taisyklių laikymąsi.

Komisija geriausius darbus mokinių ir piešinius ir plakatus atrinks atsižvelgdama į temos suvokimą, idėjos originalumą, jos įgyvendinimą, meninę išraišką, piešinio ar plakato apipavidalinimą.

Konkurso dalyviai skirstomi į amžiaus grupes: 1–2, 3–4, 5–7 ir 8–10 klasių moksleiviai. Pirmos–septintos klasės dalyvauja piešinių, o aštuntos–dešimtos klasių moksleiviai – plakatų konkurse.

Konkurso nuostatai