Leidimų ir licencijų skyriaus teikiamos paslaugos

1. Statybą leidžiančio dokumento išdavimas statyti naują statinį, rekonstruoti statinį ar atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti pastato kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, išdavimas
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.planuojustatyti.lt)
Prašymo forma
2. Šilumos tiekimo licencijų išdavimas
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
Prašymo forma
3. Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, parduoti pavojingus šunis Klaipėdos rajone išdavimas
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
Prašymo forma
4. Leidimo važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis išdavimas
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
Prašymo forma
5. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
Prašymo forma
6. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas 
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
Prašymo forma
7. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas   
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
Prašymo forma
8. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais         
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
Prašymo forma
9. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
Prašymo forma
10. Leidimo organizuoti renginį Klaipėdos rajono viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas, panaikinimas
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
Prašymo forma
11. Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas 
(Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
Prašymo forma
12. Leidimų prekiauti iš automobilių-parduotuvių Klasipėdos rajono kaimuose išdavimasPrašymo forma
13. Leidimų prekiauti naudotais daiktais visose Klaipėdos rajono seniūnijose, išskyrus Gargždų seniūniją, išdavimasPrašymo forma
14. Leidimų prekiauti vaisiais, gėlemis savivaldybės seniūnijose, išskyrus Gargždų seniūniją, išdavimasPrašymo forma
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 01:19:20

Veiklos sritys