Pirmą kartą Lietuvoje pavasarį parengtas visų savivaldybių lyčių lygybės žemėlapis parodė, kad labai gerų lyčių lygybės rezultatų pasiekė tik 8 rajonų savivaldybės, tarp jų ir Klaipėdos rajonas. Tačiau lygios galimybės evoliucionuoja iš lyčių lygybės ir apima daug daugiau aspektų. Tai – ir vienodų darbo sąlygų užtikrinimas, vienodas tos pačios kategorijos darbuotojų vertinimas, ir įsipareigojimas laikytis lygių galimybių ir nediskriminavimo principų.

„Siekdami geresnės darbinės atmosferos, tinkamo atstovavimo visiems darbuotojų interesams, dar pernai atlikome vidinį lygių galimybių liniuotės vertinimą. Prieš tai darbuotojai išklausė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuotolinius mokymus. Tyrimo rezultatai parodė, kad nors tobulėti lygių galimybių srityje dar turime kur, iš esmės darbuotojai yra patenkinti emociniu mikroklimatu“, – sako Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus.

Pavasarį atliekant tyrimą anoniminę anketą užpildė beveik 50 procentų Savivaldybės darbuotojų – 155 iš 324. Didžioji dalis darbuotojų nurodė besijaučiantys visaverte organizacijos dalimi, o taip, lyg turėtų slėpti savo tapatybės bruožus, nurodė tik 8 procentai apklausoje dalyvavusių darbuotojų.

„Esame sukūrę skundų dėl diskriminacijos, lygių galimybių pažeidimų ar priekabiavimo darbovietėje mechanizmą. Tai yra ypač svarbu, norint, jog darbuotojai darbo vietoje jaustųsi saugiai. Taip pat įdiegtas anoniminio pranešimo apie Lygių galimybių ir įvairovės principų pažeidimus kanalas“, – sako V. Butkus.

Patvirtintas ir naujas 2024−2025 metų lygių galimybių veiksmų planas. Darbuotojams bus organizuojami mokymai lygių galimybių tema, diegiama daugiau tolerancijos dėl amžiaus ir lyties, didinamas sąmoningumas lygių galimybių srityje. Atkreiptinas dėmesys, kad ir vadovams, skyrių vedėjams siūloma vertinant darbuotojų atliekamą darbą, naudoti vienodus, objektyvius, su darbo funkcijomis tiesiogiai susijusius vertinimo kriterijus.

Taip pat ruošiamasi ir Savivaldybės pastato rekonstrukcijai. Šiuo metu vyksta techninio projekto derinimas. Po kapitalinio remonto administracijos pastate bus užtikrintas kokybiškas klientų aptarnavimas, galutinai įdiegtas vieno langelio principas, bus įrengta patogi ir funkcionali Tarybos posėdžių salė, bus užtikrintos tinkamos, higienos normas atitinkančios darbo sąlygos administracijos darbuotojams bei pastatas pritaikytas neįgaliesiems.

„Atsižvelgsime ir į lygių galimybių liniuotės rezultatus bei darbuotojų išsakytas pastabas ir pageidavimus. Renovavus Savivaldybės pastatą, jame turėtų atsirasti vaikų priežiūros ir susikaupimo kambariai. Darbuotojai taip pat turi galimybę vieną dieną per savaitę dirbti nuotoliu, užtikrinamas lankstus, individualus darbo grafikas. Kai vertybės palankios visiems,  aiškiai žinoma ir suprantama organizacijos kultūra, tradicijos, tai darbuotojai geriau jaučiasi, mažėja nepasitikėjimo, įtampos, nesaugumo pojūtis, atsiranda laisvė spręsti ar prisijungti prie įstaigos tradicijų. Ta linkme ir dirbame“, – sako V. Butkus.