Eidamas 84 metus mirė Gargždų miesto garbės pilietis, pedagogas, rašytojas, ilgametis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Klizas.

„Man teko garbė Albiną Klizą pažinoti kaip itin atsakingą mokytoją, Tarybos narį, nuolat ir aktyviai besidomėjusį rajono švietimo, socialiniais reikalais. Netekome itin šviesaus žmogaus, savo darbu ir žiniomis prisidėjusio prie kultūrinių, švietimo ir socialinių rajono pokyčių. Net ir nebebūdamas Tarybos nariu, Albinas Klizas domėjosi tuo, kas vyksta visuomenėje, turėjo aiškią ir konkrečią nuomonę, itin gerbė ir saugojo lietuvių kalbą. Nuoširdžiai užjaučiu Albino Klizo šeimą ir visus jį pažinojusius“, – užuojautą reiškia Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Albinas Klizas gimė 1939 m. gegužės 30 d. Alytaus rajone, Paliepiuose, valstiečių šeimoje. Lankė Paliepių ir Čėrauciznos kaimų pradines mokyklas, vėliau baigęs Punios vidurinę mokyklą įstojo į tuometinio Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą, kurį baigė 1963 metais ir įgijo lietuvių kalbos ir logopedijos specialybę.

Pirmoji darbovietė buvo Klaipėdos rajono Priekulės specialioji internatinė mokykla, kur dirbo direktoriumi. Vėliau 22 metus dirbo Klaipėdos rajono Švietimo skyriaus vedėju, Gargždų „Kranto“ vidurinės mokyklos mokytoju. 1999 m. paskirtas Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų ir švietimo departamento Švietimo skyriaus vedėju, buvo Lietuvos švietimo tarybos narys.

Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, o nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos rajono skyriaus narys, skyriaus prezidiumo narys.

2003 – 2007, 2007 – 2011,  2011 – 2015, ir 2015 – 2019 metais Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys. Būdamas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo komiteto pirmininku nuolat domėjosi ir padėjo spręsti švietimo, kultūros ir sporto problemas.

Albinas Klizas buvo Lietuvių kalbos mokytojas ekspertas ir švietimo vadybos ekspertas,  Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Išleido knygas: „Dzūkas Žemaitijoje“, „Sūkuriai“, „Laiko juosta“, „Likimai“ ir „Išlįsdavau iš kanapių“, „Pušis ir ąžuolas saugo senojo kaimo atmintį“.

Jo kūryba spausdinta Klaipėdos rajono rašytojų leidžiamuose almanachuose, publicistiniai straipsniai nuolat publikuoti laikraščiuose ir žurnaluose.

2003 m. rašytojas tapo Klaipėdos rajono Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatu, premija skirta už knygą „Sūkuriai“. 2014 m. jam suteiktas Garbės piliečio vardas.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Albino Klizo šeimai ir artimiesiems. Tai didelė netektis visai bendruomenei.