Siekiant gerinti švietimo darbuotojų darbo, ekonomines ir socialines sąlygas bei stiprinti socialinę partnerystę, Klaipėdos rajono savivaldybė ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Klaipėdos rajono susivienijimas šiandien pasirašė kolektyvinę sutartį.

Pasirašydamas sutartį rajono meras Bronius Markauskas akcentavo, kad profsąjungų buvimas įvairiose organizacijose yra geras pagrindas ir platforma diskusijoms, įvairių sprendimų ieškojimui. Šiuo metu prie Profesinės sąjungos jau yra prisijungusios 15-lika rajono ugdymo įstaigų.

Savivaldybė šia sutartimi įsipareigoja informuoti Profesinę sąjungą ir konsultuotis su ja įvairiais klausimais, nuo švietimo įstaigų biudžetų sudarymo iki kitų ketinamų priimti sprendimų, turinčių įtaką Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų darbo, socialinei, ekonominei ir teisinei padėčiai.

Klaipėdos rajono susivienijimo pirmininkė Renata Anužienė atkreipė dėmesį, kad lyginant visos Lietuvos mastu, Klaipėdos rajonas švietimo sričiai išties skiria didelį dėmesį. Jakuose pastatyta nauja mokykla, naujos ugdymo įstaigos atsiras ir Gargžduose, Sendvario seniūnijoje, rajone dirba ir daugiausiai mokytojų padėjėjų, kurių poreikis itin didelis, siekiant įgyvendinti įtraukiojo ugdymo modelį. Vadovė tiki, kad šios kolektyvinės sutarties pasirašymas motyvuos ir daugiau pedagogų tapti profsąjungos nariais.