Klaipėdos rajono savivaldybės teikiamos mokesčių lengvatos

NUSTATYTOS NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS KARANTINO LAIKOTARPIU

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T11-112 nuspręsta 35 proc. sumažinti nekilnojamojo turto, žemės mokesčius už 2021 mokestinius metus šių mokesčių mokėtojams už Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, kur yra vykdoma:

kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių, ortopedijos techninių priemonių ir laidojimo reikmenų pardavimas, veikla,  taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla.

valstybinės žemės nuomos mokestį už 2021 mokestinius metus valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) už valstybinės žemės, kurioje yra vykdoma:

kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų,  poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla, parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių, ortopedijos techninių priemonių pardavimas ir laidojimo reikmenų pardavimas, veikla,  taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla, nuomą.

Prašome atkreipti dėmesį, kad:                  

tais atvejais, kai privačios nuosavybės teise valdomame nekilnojamajame turte, žemės sklype ar nuomojamame valstybinės žemės sklype vykdomos ir kitos, negu sprendimo 1 punkte nurodytos, veiklos, sprendimo 1 punktu nustatytos lengvatos taikomos proporcingai tik toms privačios nuosavybės teise valdomoms nekilnojamojo turto ir žemės sklypo dalims, nuomojamo valstybinės žemės sklypo dalims, kuriose vykdomos sprendimo 1 punkte nurodytos veiklos;

lengvata mokesčių mokėtojui netaikoma, jeigu jam karantino laikotarpiu nuomojamų patalpų nuomininkas (subnuomininkas) sumokės nekilnojamojo turto mokestį, kurio mokėjimo prievolė nustatyta patalpų nuomos (subnuomos) sutartyje;

jeigu subjektui suteikiama nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, ji turi atitikti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1) nustatytus reikalavimus.

Dėl lengvatų kreiptis į Savivaldybę nereikiatik prašome užpildyti prie sprendimo pridedamas mokestinės lengvatos apskaičiavimo lenteles ir siųsti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir ekonomikos skyriui el. paštu: [email protected] .                     

Lentelės pildymui

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 01:21:03

Veiklos sritys