Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos

Planavimo sąlygų sąvado pratęsimas ir/ar keitimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengtiArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų  derinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Specialieji architektūros reikalavimai naujų statinių statybos ir (ar) rekonstravimo projektams rengtiArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Planavimo darbų programos tvirtinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus; Ištraukos iš teritorijoje galiojančio bendrojo plano išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Detaliojo teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir paskirties pakeitimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) derinimas ir/arba pritarimas detaliojo plano koregavimui techninio projekto rengimo metu Teritorijų planavimo komisijoje (toliau – TPK)Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Fizinių ir juridinių asmenų konsultacijaArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Teritorijų planavimo skelbimų publikavimas savivaldybės tinklalapyjeArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Sąlygų išdavimas kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimuiArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų (toliau – TPD) rengimo/keitimo/koregavimo proceso kontrolėArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties derinimas ir pritarimas projektiniams pasiūlymamsArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengtiArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti nustatymas ir išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimas TPDRIS sistemojeArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Supaprastintų projektų (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo projektų, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašo, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektų tikrinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Žemės sklypo paskirties keitimas ir būdo nustatymas, kai buvo nepakeista/nenustatyta tvirtinant detalųjį planąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Organizuoti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Topografinių ir geodezinių nuotraukų priėmimas, tikrinimas, kaupimas erdvinėje duomenų bazėjeArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Pažymos, kurioje apskaičiuotas žemės sklypo vertės priedas dėl inžinerinių statinių,  išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Parengtų teritorijų planavimo dokumentų ar jų koregavimo tvirtinimas ir registravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR)Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Parengtų patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų registravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR)Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijaPaslaugų ir civilinės metrikacijios skyrius 
Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliesiemsPaslaugų ir civilinės metrikacijios skyrius 
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimasStatybos ir infrastruktūros skyrius
Įtraukimas į  šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašąPaslaugų ir civilinės metrikacijios skyrius 
Pažymų apie teisę į subsidiją išdavimas asmenims, norintiems įsigyti pirmąjį būstąPaslaugų ir civilinės metrikacijios skyrius 
Pažymų apie teisę į finansinę paskatą išdavimas jaunoms šeimoms, norinčioms įsigyti pirmąjį būstąPaslaugų ir civilinės metrikacijios skyrius 
Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėmsPaslaugų ir civilinės metrikacijios skyrius 
Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojamsŽemės ūkio ir aplinkosaugos  skyrius
Žemės ūkio valdų įregistravimas/išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdosŽemės ūkio ir aplinkosaugos  skyrius
Ūkininko ūkio įregistravimas/išregistravimas/perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimasŽemės ūkio ir aplinkosaugos  skyrius
Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės naudotojams priėmimasŽemės ūkio ir aplinkosaugos  skyrius
Pažymų dėl pastatų teisinės registracijos išdavimasSeniūnijos
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 12:06:10

Veiklos sritys