Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas

Planavimo sąlygų sąvado pratęsimas ir/ar keitimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengtiArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Sąlygų išdavimas kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimuiArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengtiArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti nustatymas ir išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Pažymos apie darbo stažą ir/arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvoBendrųjų reikalų skyrius
Pažymos dėl likviduojamo/bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimasBendrųjų reikalų skyrius
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimasPaslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimasPaslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius
Leidimo gręžinio projektui išdavimasStatybos ir infrastruktūros  skyrius
Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų surašymasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius 
Pareiškimo dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) parengimas ir teikimas teismuiPaslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius
Pažymos apie darbo stažą ir/arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvoBendrųjų reikalų skyrius 
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimasStatybos ir  infrastruktūros  skyrius
Pažymų apie teisę į subsidiją išdavimas asmenims, norintiems įsigyti pirmąjį būstąPaslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius
Pažymų apie teisę į finansinę paskatą išdavimas jaunoms šeimoms, norinčioms įsigyti pirmąjį būstąPaslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius
Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimo administracinės paslaugos teikimasŽemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius
Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimasSeniūnijos
Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą išdavimasSeniūnijos
Pažymų apie paskutinę mirusio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimasSeniūnijos
Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimasSeniūnijos
Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimasSeniūnijos
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimasSeniūnijos
Pažymų dėl pastatų teisinės registracijos išdavimasSeniūnijos
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 12:06:15

Veiklos sritys