Akcinė bendrovė „Telia Lietuva“, vadovaujantis „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu“, parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos rajono savivaldybėje“ ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui.

Planas parengtas Telia infrastruktūrai, įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Plane pažymėtos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zonos, kurių nebuvo Susisiekimo ministerijos ministro anksčiau patvirtintame plane.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos

Plano rengėjas projekto vadovas Egidijus Jonuška, tel.: 8610 40652, el. p.: [email protected]